Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thị thực cho mục đích tham gia khóa học nâng cao trình độ để được công nhận bằng nghề

22 April 2024: Skilled Workers Wanted! Sign On An Open Door Of A Company. Job Advertisement And Job Concept. PHOTOMONTAGE

22 April 2024: Skilled Workers Wanted! Sign On An Open Door Of A Company. Job Advertisement And Job Concept. PHOTOMONTAGE, © picture alliance / CHROMORANGE

Bài viết

Nếu bằng nghề của quý vị chỉ được công nhận một phần tại Đức, quý vị có thể nộp đơn xin thị thực để tham gia những khóa học nâng cao trình độ cần thiết tại Đức.

Thông tin tổng quát

Để có thể làm một công việc chuyên môn tại Đức thì bằng nghề của quý vị phải được công nhận hoặc được đánh giá là có giá trị tương đương bằng nghề của Đức. Công việc chuyên môn là công việc mà để thực hiện nó người lao động phải có các kỹ năng, kiến thức và năng lực tích lũy trong quá trình học đại học hoặc học nghề chuyên ngành.

Quý vị có thể làm thủ tục thẩm định bằng nghề của mình trước khi nhập cảnh vào Đức. Nếu việc thẩm định cho thấy rằng, bằng nghề của quý vị không (chưa) có giá trị tương đương bằng nghề của Đức thì quý vị sẽ nhận được một thông báo thiếu hụt kiến thức/thông báo công nhận một phần. Thông báo này cho biết quý vị cần phải được đào tạo thêm lý thuyết hoặc thực hành trong những lĩnh vực nào để bằng nghề của quý vị được đánh giá là hoàn toàn tương đương bằng nghề của Đức.

Với thị thực loại này, quý vị có thể tham gia các khóa học bổ sung kiến thức cần thiết tại Đức và đồng thời có thể bắt đầu đi làm ngay. Sau khi tốt nghiệp khóa học nâng cao trình độ và bằng nghề của quý vị được công nhận toàn phần, quý vị có thể xin cấp giấy phép thường trú tại Đức.

Xin lưu ý rằng, có những bằng tốt nghiệp đại học của nước ngoài chỉ được đánh giá tương đương bằng nghề tại Đức.

Quý vị có thể xem thêm thông tin về cuộc sống và làm việc tại Đức trên trang web: Link

Kể từ ngày 01/03/2024 cũng có thể nhập cảnh vào Đức rồi mới làm thủ tục công nhận bằng nghề với sự hỗ trợ của người sử dụng lao động. Quý vị vui lòng xem thông tin về việc này tại bản hướng dẫn Thị thực nhập cảnh theo chương trình „Quan hệ đối tác trong thủ tục công nhận“ .

Những giấy tờ phải nộp

Trong tờ khai, quý vị cần cung cấp tất cả thông tin về việc nhập cảnh và lưu trú tại Đức. Quý vị vui lòng điền tờ khai đầy đủ, in ra và tự ký tờ khai.

Liên kết đến tờ khai trực tuyến „VIDEX“.

Hai ảnh hộ chiếu sinh trắc học mới chụp (45mm x 35mm)

Quý vị vui lòng xem thông tin về ảnh hộ chiếu sinh trắc học tại đây: Hướng dẫn về ảnh chụp xin cấp thị thực PDF / 554 KB

Quý vị vui lòng dán 1 ảnh vào tờ khai xin cấp thị thực và nộp 1 ảnh để rời.

Hộ chiếu phải còn ít nhất 2 trang trống (trong trường hợp được cấp thị thực, thì tem thị thực của quý vị sẽ được dán vào đó).

Quý vị vui lòng nộp bản gốc và một bản sao không công chứng những giấy tờ nêu dưới đây. Quý vị vui lòng soạn những bản sao giấy tờ thành một bộ hồ sơ đầy đủ. Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc sau khi giải quyết xong hồ sơ.

Tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh phải có bản dịch sang tiếng Đức kèm theo.

Quý vị vui lòng sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:

Thông báo của cơ quan có thẩm quyền tiểu bang hoặc Phòng Công nghiệp và Thương mại, trong đó nêu những khác biệt cơ bản so với bằng nghề của Đức và

chỉ định những khóa học bổ sung kiến thức cần thiết.

Tùy thuộc vào việc trong thông báo nêu những kiến thức nào còn thiếu, quý vị phải cung cấp thông tin về khóa học bổ sung kiến thức phù hợp.

a)       Đào tạo bổ sung chủ yếu về lý thuyết (ví dụ: khóa học lý thuyết, khóa học ngoại ngữ)

 • Thư mời nhập học hoặc xác nhận đăng ký khóa học của cơ sở đào tạo.
 • Thông tin về loại và thời gian khóa học liên quan tới những khác biệt cơ bản được xác định, thông tin về trình độ ngoại ngữ tối thiểu cần có cũng như hình thức của khóa học (học trực tiếp, học trực tuyến hay học kết hợp trực tiếp và trực tuyến)
 • Bằng chứng về trình độ tiếng Đức cần thiết để tham gia khóa học (thông thường ít nhất là bậc A2, đối với các nghành nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có thể yêu cầu trình độ cao hơn).
 • Nếu phù hợp: „Bản tự giới thiệu“ của cơ sở đào tạo (ví dụ: được nhà nước công nhận / được cấp phép theo Nghị định AZAV (Nghị định về ủy nhiệm và cấp phép trong lĩnh vực xúc tiến việc làm) / được tài trợ trong khuôn khổ các chương trình tài trợ của nhà nước / thông tin về các doanh nghiệp có thể tham gia cùng).
 • Đối với các khóa học của những cơ sở đào tạo tư nhân, không được cấp chứng nhận hoặc không được nhà nước tài trợ: Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc khóa học đó phù hợp để được công nhận bằng nghề (ngoại lệ: các khóa học ngoại ngữ, khóa học luyện thi)

b)       Đào tạo bổ sung chủ yếu về thực hành (ví dụ: khóa học thực hành, thực tập): Bản "Tuyên bố về quan hệ lao động kèm theo phụ lục A" đã được người sử dụng lao động điền đầy đủ với nội dung:

 • Xác nhận mang tính ràng buộc của doanh nghiệp về việc có thể hoàn thành khóa học nâng cao trình độ tại doanh nghiệp đó.
 • Kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ của doanh nghiệp, trong đó nêu rõ ai là người sẽ hướng dẫn quý vị và cách thức để bù đắp những kiến thức còn thiếu được nêu trong thông báo thiếu hụt kiến thức.
 • Nếu phù hợp: thông tin về mức lương dự kiến
 • Đối với các khóa học dự bị được thực hiện chủ yếu tại doanh nghiệp: Xác nhận của cơ sở tổ chức khóa học nâng cao trình độ về việc giai đoạn thực hành tại doanh nghiệp là một phần của khóa học dự bị.

Nếu quý vị muốn đi làm trong thời gian học nâng cao trình độ, mà việc làm đó không phải là một phần của chương trình học, nhưng có liên quan tới nghề nghiệp mong muốn trong tương lai, thì quý vị cần nộp bản gốc "Tuyên bố về quan hệ lao động kèm theo phụ lục A"

Bằng nghề hoặc bằng đại học Việt Nam của quý vị.

Lý lịch tự khai theo trình tự thời gian liên tục bằng tiếng Đức, đặc biệt phải trình bày quá trình học tập và làm việc (nếu có) từ trước đến nay.

Quý vị phải chứng minh có đủ bảo hiểm y tế trong thời gian lưu trú tại Đức.

Thông thường, người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp đào tạo phải chịu trách nhiệm về bảo hiểm y tế cho quý vị ngay từ khi bắt đầu hợp đồng lao động. Có thể chứng minh điều này bằng một điều khoản về bảo hiểm y tế trong hợp đồng lao động hoặc bằng giấy xác nhận của công ty bảo hiểm. Trong mọi trường hợp, phải chứng minh rõ ràng rằng bảo hiểm y tế cũng có giá trị cho thời gian làm việc ở Đức. Nếu điều này không được thể hiện rõ ràng, thì phải nộp thêm xác nhận bổ sung của công ty bảo hiểm.

Quý vị cũng có thể cần phải mua thêm bảo hiểm y tế tư nhân cho khoảng thời gian từ khi nhập cảnh đến khi bắt đầu hợp đồng lao động. Xin lưu ý: có những bảo hiểm y tế du lịch từ chối chi trả trong trường hợp người được bảo hiểm có kế hoạch lưu trú dài hạn hoặc định cư tại Đức

Chi phí sinh hoạt của quý vị trong thời gian lưu trú tại Đức phải được bảo đảm. Thông thường, quý vị chứng mình điều đó bằng hợp đồng lao động và bản mô tả công việc cho thời gian trướcsau khi được công nhận bằng nghề.

Nếu không làm việc trong thời gian học nâng cao trình độ, thì quý vị phải chứng minh có ít nhất 882 Euro/1 tháng để chi tiêu trong thời gian làm thủ tục công nhận bằng nghề. Để chứng minh, quý vị cần mở một tài khoản phong tỏa.

Quý vị phải chứng minh có đủ kiến thức tiếng Đức để tham gia khóa học, thông thường là trình độ bậc A2.  Đối với các khóa học liên quan tới nghành nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thông thường cần có kiến thức tiếng Đức ít nhất trình độ bậc B1. Để chứng minh, quý vị cần nộp chứng chỉ ngoại ngữ do một cơ sở tổ chức thi được công nhận cấp. Các chứng chỉ được công nhận hiện nay gồm:

 • Chứng chỉ tiếng Đức của Viện Goethe
 • Chứng chỉ tiếng Đức của telc GmbH
 • Chứng chỉ tiếng Đức của Áo ÖSD
 • “TestDaF“ của Viện TestDaF (trực thuộc Đại học từ xa Hagen và Đại học tổng hợp Ruhr Bochum, trình độ để tham dự kỳ thi là từ B2 trở lên)
 • Chứng chỉ tiếng Đức của Trung tâm khảo thí ECL

Chứng chỉ tiếng Đức phải được cấp trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 12 tháng.

Nếu bài thi chứng chỉ ngoại ngữ bao gồm các mô-đun khác nhau, thì quý vị phải thi tất cả các mô-đun này tại cùng một cơ sở tổ chức thi. Việc thi các mô-đun khác nhau tại các cơ sở tổ chức thi khác nhau không đáp ứng được yêu cầu về chứng minh trình độ tiếng Đức.

Nếu người sử dụng lao động đã nhận được sự chấp thuận của Cơ quan Lao động liên bang Đức hoặc Sở Ngoại kiều có thẩm quyền tại Đức trước khi bắt đầu làm thủ tục xin thị thực, thì thời gian xử lý hồ sơ thị thực tại Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Đức sẽ được rút ngắn đáng kể. Phải nộp bản chính văn bản đồng ý trước với việc nhập cảnh.

Ngoại lệ: Nếu trong văn bản đồng ý trước có thông tin về mã số ngoại kiều trong Cơ sở dữ liệu ngoại kiều trung ương, thì chỉ cần nộp bản sao của văn bản đồng ý trước.

Trong từng trường hợp, để giải quyết hồ sơ thị thực, có thể chúng tôi cần quý vị nộp thêm những giấy tờ khác.

Xin lưu ý: Trong trường hợp nhất định, người xin thị thực từ 45 tuổi trở lên có thể phải nộp bằng chứng về việc có lương hưu hợp lý. Nếu thuộc trường hợp như vậy thì khi nộp hồ sơ thị thực quý vị cần trình ngay các bằng chứng thích hợp về việc bảo đảm an sinh tuổi già (ví dụ: bất động sản, chứng khoản, bảo hiểm, v.v.).

Đặt hẹn nộp hồ sơ

Quý vị phải trực tiếp đến nộp hồ sơ. Xin lưu ý: chỉ có thể nộp hồ sơ xin cấp thị thực loại này qua công ty cung cấp dịch vụ bên ngoài VFS.

Lệ phí

Lệ phí thị thực là 75 Euro, trả tiền mặt bằng tiền Đồng Việt Nam.

Quý vị có thể xem thông tin về phí dịch vụ của VFS tại đây:

Sau khi kết thúc quy trình chọn lựa nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài cho khu vực Đông Nam Á/Đông Á được tổ chức tại Berlin, vào ngày 15/06/2018 Công ty VFS Global đã được cấp phép thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ xin thị thực, trong đó cho cả hai Cơ quan đại diện của Đức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam.

Tại Việt Nam công ty đã mở hai trung tâm nhận hồ sơ xin thị thực ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty VFS Global đã cộng tác từ lâu với nhiều quốc gia thành viên Schengen khác như Phần Lan, Áo, Bỉ tại Việt Nam và tiếp nhận hồ sơ thị thực cho các quốc gia này. Do đó VFS Global cũng là một đối tác có uy tín, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của Đức.

Trước tiên bao gồm toàn bộ khâu nhận, chuyển tiếp hồ sơ đến các Cơ quan đại diện của Đức và trả hồ sơ xin thị thực. Như vậy công ty dịch vụ bên ngoài đảm nhận việc:

 • Cung cấp thông tin chung;
 • Cung cấp lịch hẹn nộp hồ sơ;
 • Nhận hồ sơ và kiểm tra xem hồ sơ có đầy đủ không;
 • Nhập dữ liệu của người nộp đơn vào đơn trực tuyến theo định dạng VIDEX;
 • Lấy các dữ liệu sinh trắc học (dấu vân tay, ảnh);
 • Thu lệ phí thị thực;
 • Chuyển tiếp hồ sơ xin thị thực và các dữ liệu hồ sơ cũng như lệ phí đến Phòng Thị thực của Cơ quan đại diện có thẩm quyền của Đức;
 • Trả hộ chiếu.

Ngoài ra tùy theo yêu cầu của từng Cơ quan đại diện của Đức, công ty dịch vụ bên ngoài có thể cung cấp những dịch vụ tự nguyện, nhưng có thu phí khác nữa (v/d phôtô, chụp ảnh sinh trắc học, dịch thuật, dịch vụ cao cấp, dịch vụ VIP).

 1. Không phải chờ đợi! VFS Global đã ký hợp đồng cam kết là mỗi một người nộp hồ sơ sẽ nhận được lịch hẹn nộp trong vòng hai ngày. Vì thế thời gian đợi đến khi nộp được hồ sơ tối đa sẽ là hai ngày. Thêm vào đó người nộp đơn còn có thể „đến và nộp ngay“, có nghĩa là tuy không có lịch hẹn, nhưng đến trong giờ làm việc của trung tâm nhận hồ sơ của VFS Global và đề nghị thì vẫn có thể nộp được. Tại đây có thể phải đợi ngắn, cho đến khi có nhân viên VFS tiếp khách hàng „đến và nộp ngay“. Những lịch nộp hồ sơ đã hẹn trước luôn được ưu tiên phục vụ trước khách hàng „đến và nộp ngay“.
 2. Dịch vụ khách hàng được cải thiện! VFS Global cung cấp một dịch vụ trọn gói cho người nộp hồ sơ xin thị thực theo một hình thức mà các Cơ quan đại diện của Đức vì thiếu điều kiện nên không thể cung cấp được. VFS Global tư vấn cho người nộp đơn qua đường dây nóng và qua Email bằng tiếng Anh và tiếng Việt, cũng như tư vấn toàn diện thông qua trang web của công ty. Ngoài ra còn có những dịch vụ khác (xem bên dưới).

Bước 1: Quý vị tìm hiểu thông tin trên trang web của VFS Global  về các loại thị thực và quy định cho từng loại thị thực đó. Khi cần, quý vị có thể hỏi bộ phận dịch vụ khách hàng của VFS Global (qua đường dây nóng 0084 28 3521 2002 bằng tiếng Anh và tiếng Việt hoặc qua Email)

Bước 2: Quý vị đăng ký một lịch hẹn nộp hồ sơ tại một trong các trung tâm nhận hồ sơ ở Việt Nam – không phụ thuộc vào chỗ ở của quý vị tại Việt Nam.

Bước 3: Quý vị cần đến đúng giờ (chậm nhất là sau 15 phút!) theo lịch hẹn tại trung tâm nhận hồ sơ của VFS với tất cả giấy tờ cần thiết mà quý vị đã chuẩn bị sau khi xem thông tin trong bước 1. Tại trung tâm nhận hồ sơ, trước tiên đơn xin thị thực của quý vị sẽ được một nhân viên VFS nhận và kiểm tra xem hồ sơ có đầy đủ không, cũng như nhập dữ liệu hồ sơ vào tờ khai trực tuyến định dạng VIDEX. Sau đó sẽ lấy dữ liệu sinh trắc học của quý vị (ảnh hộ chiếu và dấu vân tay). Tiếp theo mỗi người nộp hồ sơ phải trả phí dịch vụ của VFS, kèm theo lệ phí thị thực, tất cả bằng tiền đồng Việt Nam tính theo tỷ giá hối đoái hợp lệ vào ngày thanh toán (có thể trả bằng tiền mặt hoặc không bằng tiền mặt).

Bên cạnh đó quý vị còn có thể đăng ký riêng những dịch vụ hỗ trợ khác của VFS Global. Đó là những dịch vụ tự nguyện và vì thế có thu phí. Khoản phí này nằm ngoài phí dịch vụ nói trên của VFS Global.

Bước 4: Hồ sơ của quý vị sẽ được VFS Global chuyển đến Cơ quan đại diện có thẩm quyền (Đại sứ quán Đức tại Hà Nội hoặc Tổng lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày sau ngày nộp hồ sơ để các cơ quan này xét duyệt. Quý vị có thể theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ của quý vị trên trang web của VFS. Thời gian xử lý tại cơ quan đại diện có thẩm quyền có thể đến 15 ngày.

Bước 5: Kết quả xử lý đơn xin cấp thị thực (cấp hoặc từ chối) kèm theo hộ chiếu của quý vị và bản gốc các giấy tờ đã nộp sẽ được đóng kín trong phong bì và được cơ quan đại diện chuyển trả lại trung tâm nhận hồ sơ của VFS, nơi quý vị nộp hồ sơ. VFS Global sẽ thông báo cho quý vị đến nhận kết quả tại đó. Kết quả cũng có thể được VFS gửi qua đường bưu điện đến quý vị, nếu quý vị đăng ký thêm dịch vụ chuyển phát.

Bước 6:

a) Được cấp thị thực: Chúc quý vị thượng lộ bình an! :)

Đề nghị Quý vị kiểm tra ngay xem thị thực của quý vị có được cấp đúng không, đặc biệt là cách viết đúng họ tên, số hộ chiếu của quý vị, thêm vào đó là cả thời hạn thị thực và mục đích chuyến đi của quý vị.

Lưu ý: Được cấp thị thực Schengen không có nghĩa là đương nhiên được nhập cảnh. Quyết định cuối cùng là do cảnh sát cửa khẩu đưa ra khi kiểm tra nhập cảnh vào khu vực Schengen. Khi quý vị nhập cảnh, có thể cảnh sát cửa khẩu sẽ đề nghị quý vị xuất trình giấy tờ về nguồn tài chính, thời gian lưu trú và mục đích lưu trú, cũng như bảo hiểm y tế của quý vị. Chính vì thế khi nhập cảnh quý vị nên luôn luôn mang theo một bộ hồ sơ xin cấp thị thực của quý vị (trong đó có giấy mời từ Đức, đặt chỗ khách sạn, bảo hiểm y tế).

Việc chuyển khâu nhận hồ sơ ra bên ngoài không làm thay đổi quá trình quyết định đối với những hồ sơ xin cấp thị thực. Quyết định về đơn xin thị thực (cấp thị thực hoặc từ chối cấp thị thực) là một nhiệm vụ thuộc về chủ quyền và – như từ trước đến nay – chỉ do những cán bộ xét duyệt việc cấp thị thực được cử sang các Cơ quan đại diện đưa ra. Hồ sơ xin cấp thị thực nộp tại VFS Global sẽ được chuyển ngay đến Phòng Thị thực của Cơ quan đại diện có thẩm quyền để tiếp tục xử lý và quyết định.

Phí dịch vụ của VFS Global do người xin thị thực tự trả.

Phí dịch vụ chung được trả cho những dịch vụ nêu trong mục 2 (áp dụng đối với tất cả hồ sơ).

Quý vị có thể xem mức phí dịch vụ chung hiện hành cũng như thông tin về những dịch vụ bổ sung tự nguyện, có tính phí (ví dụ: chụp ảnh sinh trắc học, hỗ trợ điền tờ khai, chuyển hộ chiếu, dịch vụ cao cấp, v.v.) trên trang web của VFS Global.

Thời gian giải quyết hồ sơ

Chúng tôi không thể đảm bảo một thời hạn giải quyết hồ sơ nhất định, bởi vì trong quá trình này phải có sự tham gia của các cơ quan chức năng tại Đức và Đại sứ quán không thể tác động đến thời gian xử lý hồ sơ của các cơ quan này. Chỉ sau khi nhận được trả lời từ Đức, Đại sứ quán mới có thể giải quyết và đưa ra quyết định về hồ sơ thị thực. Thời gian xử lý hồ sơ khoảng 4 đến 6 tuần, tuy nhiên trong một số trường hợp riêng biệt có thể lâu hơn. Trong mọi trường hợp, quý vị vui lòng nộp hồ sơ sớm, trước ngày nhập cảnh dự kiến một khoảng thời gian phù hợp.

Trong thời gian 6 tuần xử lý hồ sơ, quý vị vui lòng không hỏi về tình trạng hồ sơ. Thư hỏi về tình trạng hồ sơ gây thêm đáng kể việc cho Phòng thị thực và vì vậy sẽ không được trả lời.

Ngoại lệ: Đối với trường hợp làm hồ sơ theo thủ tục rút gọn dành cho lao động lành nghề (Link), thời gian xử lý hồ sơ thông thường là 3 tuần kể từ thời điểm nộp hồ sơ.

Sau khi nhập cảnh vào Đức

Mọi người sống ở Đức đều phải đăng ký cư trú. Quý vị nên thực hiện việc này trong vòng 2 tuần kể từ khi tới Đức tại Phòng đăng ký cư trú hoặc Phòng dịch vụ công.

Sau khi nhập cảnh, quý vị cần liên hệ với Sở Ngoại kiều nơi cư trú tại Đức để xin cấp giấy phép cư trú.

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả thông tin trong hướng dẫn này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của Cơ quan đại diện ngoại giao tại thời điểm ban hành. Không thể căn cứ vào hướng dẫn này để đưa ra khiếu nại pháp lý.


Quay về đầu trang