Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Công chứng bản sao và chứng thực chữ ký

Foto eines Stempels

Foto eines Stempels, © colourbox

Bài viết

Quý vị có thể xin chứng thực chữ ký, ví dụ trên giấy ủy quyền hay trên giấy chứng nhận còn sống để trình cơ quan bảo hiểm … cũng như xin công chứng bản sao tại Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh mà không cần đặt hẹn trước.

Giờ tiếp nhận hồ sơ xin công chứng bản sao và chứng thực chữ ký như sau:

Tại Đại sứ quán Đức tại Hà Nội: Thứ ba và thứ tư, từ 09:00 đến 10:00 giờ

Tại Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thứ hai, thứ ba và thứ năm, từ 08:30 đến 09:30 giờ

Để xin công chứng bản sao quý vị cần mang theo bản chính và bản copy của giấy tờ (mang đủ số bản copy muốn công chứng). Quý vị phải trả 10, - Euro cho việc công chứng 1 bản sao (trả bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm xin công chứng). 

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội chỉ có thể nhận tiền mặt. Tại Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh quý vị có thể trả bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.

Cơ quan đại diện của Đức chỉ chứng thực chữ ký nếu người xin chứng thực trực tiếp ký trước mặt viên chức lãnh sự Đức hoặc chữ ký được viên chức lãnh sự công nhận là của người xin chứng thực và người xin chứng thực xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ (hộ chiếu hoặc thẻ căn cước).

Mức phí chứng thực chữ ký căn cứ vào giá trị của giao dịch ghi trong văn bản mà quý vị cần công chứng chữ ký. Mức phí cho những trường hợp chứng thực chữ ký đơn giản (ví dụ: cho giấy ủy quyền nộp hồ sơ xin đăng ký kết hôn tại Đức) là 20,- Euro, trả bằng tiền đồng Việt Nam.

Các nội dung tiếp theo

Logo_Botschaft Hanoi vnm
Logo_Botschaft Hanoi vnm© Auswärtiges Amt

Loại dịch vụ

Thời gian

Nơi làm thủ tục/ nơi đặt hẹn

Xin chứng nhận lãnh sự, công chứng bản sao và chứng thực chữ ký

Thứ Ba, Thứ Tư

từ 09.00 – 10.00 giờ

Không cần đặt lịch hẹn

 Quầy số 5

Công chứng chữ ký để mở tài khoản phong tỏa (đối với sinh viên)

Thứ Hai đến Thứ Năm

Đặt lịch hẹn qua website của Đại sứ quán
www.vietnam.diplo.de

Quầy số 5

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ của cơ quan, tổ chức Việt Nam

 Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư

từ 08.00 – 09.00 giờ

Không cần đặt lịch hẹn

Quầy số 5

Xin Thị thực đi ngắn hạn ("Thị thực Schengen")

Chỉ có thể đặt lịch hẹn trực tuyến.

Có thể đặt lịch hẹn bất kỳ khi nào thông qua VFS Global

Cũng có thể đặt lịch hẹn qua Đại sứ quán Đức, tuy nhiên số lượng lịch hẹn hạn chế.

 www.vietnam.diplo.de

Xin Thị thực đi dài hạn

Đặt lịch hẹn qua E-Mail

Xem thêm hướng dẫn trên Website

www.vietnam.diplo.de

Xin cấp Hộ chiếu Đức

 Thứ Năm và Thứ Sáu

08.30 – 09.30 giờ

Không cần đặt lịch hẹn

Trường hợp bị mất hộ chiếu:

Thứ hai đến Thứ sáu từ 08.30 - 10.30 giờ

 www.vietnam.diplo.de

Nhận kết quả hồ sơ xin cấp hộ chiếu Đức


 Thứ Hai đến Thứ Sáu

từ 09.00 – 10.00 giờ

Không cần đặt lịch hẹn

 Quầy số 5


Các vấn đề liên quan đến Hộ tịch

(Xin cấp Giấy khai sinh, Đăng ký kết hôn, Nhận cha con của Đức v.v.)

Thừa kế

Các vấn đề liên quan đến Quốc tịch

Đặt lịch hẹn qua E-Mail

 

visa@hano.diplo.de

 Địa chỉ:

Phòng Lãnh sự

29 Trần Phú

Hà Nội

Điện thoại:

024-3267 3335

Fax:

024-3843 9969

E-Mail:

visa@hano.diplo.de

Ký hiệu

Lịch hẹn cho các dịch vụ lãnh sự tại Đại sứ quán Đức

Logo TLSQ CHLB Đức tại TP. HCM
Logo TLSQ CHLB Đức tại TP. HCM© AA

Vấn đề

Khi nào

Ở đâu

Xin cấp

Chứng nhận, Chứng thực văn bản, Hợp pháp hóa lãnh sự

thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm

không cần đặt hẹn

từ 08h30 đến 09h30


Tại quầy 1 và 2

nhận số thứ tự và chờ đến lượt

Nhận giấy tờ sau khi

Chứng nhận, Chứng thực văn bản, Hợp pháp hóa lãnh sự

thứ Hai đến thứ Sáu

từ 9h00 đến 12h00

Tại quầy tiếp tân TLSQ Đức,

tầng trệt „Deutsches Haus“

Xin cấp

Thị thực ngắn hạn

("Thị thực Schengen")

Có thể đặt hẹn trực tuyến mọi lúc thông qua VFS

Thông qua Tổng Lãnh sự quán một cách hạn chế

 https://vfsglobal.com/Germany/Vietnam/

www.vietnam.diplo.de

Xin cấp

Thị thực dài hạn

(Thị thực Đức)

Chỉ có thể đặt hẹn trực tuyến

www.vietnam.diplo.de

Xin cấp

Hộ chiếu Đức và Chứng minh thư Đức

 Đặt hẹn trực tuyến

 www.vietnam.diplo.de

Nhận

Hộ chiếu Đức và Chứng minh thư Đức

thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm

không cần đặt hẹn

từ 8h30 đến 9h30

Tại quầy 3

không cần nhận số thứ tự

Các vấn đề liên quan Hộ tịch và quốc tịch


 Chỉ áp dụng đối với trường hợp đã nhận hẹn qua email


  rk-kontakt@hoch.diplo.de
Địa chỉ:

Deutsches Haus

33 Lê Duẩn

Bến Nghé

Quận 1

Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:

028-38 288 100

Fax:

028-38 288 101

E-Mail:

rk-kontakt@hoch.diplo.de

visa@hoch.diplo.de

Internet:

www.vietnam.diplo.de

Ký hiệu

TLSQ Đức Tp. HCM: Những quy định đặc biệt liên quan đến các vấn đề lãnh sự và pháp lý

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang