Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Hợp pháp hóa giấy tờ của cơ quan, tổ chức Việt Nam

Notar_Siegel

Siegel_Notar, © www.colourbox.com

Bài viết

Hợp pháp hóa giấy tờ của cơ quan, tổ chức Việt Nam

Thẩm tra giấy tờ hộ tịch đăng ký lại theo đường công văn

Giấy ủy quyền

Thẩm quyền đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Quay về đầu trang