Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Hợp pháp hóa giấy tờ của cơ quan, tổ chức Việt Nam

Notar_Siegel

Siegel_Notar, © www.colourbox.com

Bài viết

Hợp pháp hóa giấy tờ của cơ quan, tổ chức Việt Nam

Thẩm tra giấy tờ hộ tịch đăng ký lại theo đường công văn

Giấy ủy quyền

Thẩm quyền đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Các nội dung tiếp theo

Logo_Botschaft Hanoi vnm
Logo_Botschaft Hanoi vnm © Auswärtiges Amt

Loại dịch vụ

Thời gian

Nơi làm thủ tục/ nơi đặt hẹn

Xin chứng nhận lãnh sự, công chứng bản sao và chứng thực chữ ký

Thứ Ba, Thứ Tư

từ 09.00 – 10.00 giờ

Không cần đặt lịch hẹn

 Quầy số 5

Công chứng chữ ký để mở tài khoản phong tỏa (đối với sinh viên)

Thứ Hai đến Thứ Năm

Đặt lịch hẹn qua website của Đại sứ quán
www.vietnam.diplo.de

Quầy số 5

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ của cơ quan, tổ chức Việt Nam

 Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư

từ 08.00 – 09.00 giờ

Không cần đặt lịch hẹn

Quầy số 5

Xin Thị thực đi ngắn hạn ("Thị thực Schengen")

Chỉ có thể đặt lịch hẹn trực tuyến.

Có thể đặt lịch hẹn bất kỳ khi nào thông qua VFS Global

Cũng có thể đặt lịch hẹn qua Đại sứ quán Đức, tuy nhiên số lượng lịch hẹn hạn chế.

 www.vietnam.diplo.de

Xin Thị thực đi dài hạn

Đặt lịch hẹn qua E-Mail

Xem thêm hướng dẫn trên Website

www.vietnam.diplo.de

Xin cấp Hộ chiếu Đức

 Thứ Năm và Thứ Sáu

08.30 – 09.30 giờ

Không cần đặt lịch hẹn

Trường hợp bị mất hộ chiếu:

Thứ hai đến Thứ sáu từ 08.30 - 10.30 giờ

 www.vietnam.diplo.de

Nhận kết quả hồ sơ xin cấp hộ chiếu Đức


 Thứ Hai đến Thứ Sáu

từ 09.00 – 10.00 giờ

Không cần đặt lịch hẹn

 Quầy số 5


Các vấn đề liên quan đến Hộ tịch

(Xin cấp Giấy khai sinh, Đăng ký kết hôn, Nhận cha con của Đức v.v.)

Thừa kế

Các vấn đề liên quan đến Quốc tịch

Đặt lịch hẹn qua E-Mail

 

visa@hano.diplo.de

 Địa chỉ:

Phòng Lãnh sự

29 Trần Phú

Hà Nội

Điện thoại:

024-3267 3335

Fax:

024-3843 9969

E-Mail:

visa@hano.diplo.de

Ký hiệu

Lịch hẹn cho các dịch vụ lãnh sự tại Đại sứ quán Đức

Logo TLSQ CHLB Đức tại TP. HCM
Logo TLSQ CHLB Đức tại TP. HCM © AA

Vấn đề

Khi nào

Ở đâu

Xin cấp

Chứng nhận, Chứng thực văn bản, Hợp pháp hóa lãnh sự

thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm

không cần đặt hẹn

từ 08h30 đến 09h30


Tại quầy 1 và 2

nhận số thứ tự và chờ đến lượt

Nhận giấy tờ sau khi

Chứng nhận, Chứng thực văn bản, Hợp pháp hóa lãnh sự

thứ Hai đến thứ Sáu

từ 9h00 đến 12h00

Tại quầy tiếp tân TLSQ Đức,

tầng trệt „Deutsches Haus“

Xin cấp

Thị thực ngắn hạn

("Thị thực Schengen")

Có thể đặt hẹn trực tuyến mọi lúc thông qua VFS

Thông qua Tổng Lãnh sự quán một cách hạn chế

 https://vfsglobal.com/Germany/Vietnam/

www.vietnam.diplo.de

Xin cấp

Thị thực dài hạn

(Thị thực Đức)

Chỉ có thể đặt hẹn trực tuyến

www.vietnam.diplo.de

Xin cấp

Hộ chiếu Đức và Chứng minh thư Đức

 Đặt hẹn trực tuyến

 www.vietnam.diplo.de

Nhận

Hộ chiếu Đức và Chứng minh thư Đức

thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm

không cần đặt hẹn

từ 8h30 đến 9h30

Tại quầy 3

không cần nhận số thứ tự

Các vấn đề liên quan Hộ tịch và quốc tịch


 Chỉ áp dụng đối với trường hợp đã nhận hẹn qua email


  rk-kontakt@hoch.diplo.de
Địa chỉ:

Deutsches Haus

33 Lê Duẩn

Bến Nghé

Quận 1

Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:

028-38 288 100

Fax:

028-38 288 101

E-Mail:

rk-kontakt@hoch.diplo.de

visa@hoch.diplo.de

Internet:

www.vietnam.diplo.de

Ký hiệu

TLSQ Đức Tp. HCM: Những quy định đặc biệt liên quan đến các vấn đề lãnh sự và pháp lý

Quay về đầu trang