Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Chứng thực các văn bằng, chứng chỉ của Đức

Various stamps on a rack

Authentication, © Photothek.de

Bài viết

Bạn cần bản chứng thực cho các văn bằng, chứng chỉ của Đức để nộp cho các cơ quan thẩm quyền của Việt Nam?

Việc công chứng (cam kết tuyên thệ, nhận cha con, tuyên bố đồng ý, đơn xin cấp chứng nhận thừa kế, hoặc các văn bản tương tự khác) CHỈ có thể thực hiện tại Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cho đến khi có thông báo khác.

Quay về đầu trang