Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Doanh nghiệp và nhân quyền, chuỗi cung ứng bền vững

Seamstress and shift supervisor in textile factory

Seamstress or worker in a factory sewing with a sewing machine, a foreman checks the yarn, © Colourbox

Bài viết

Các công ty Đức được hưởng lợi rất nhiều từ thương mại mở. Tuy nhiên, việc họ tham gia vào các thị trường toàn cầu cũng tiềm ẩn những rủi ro nhân quyền đáng kể. An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, tiền lương đủ sống, quyền tự do liên minh và hiệp hội, cấm lao động trẻ em và cưỡng bức lao động, hoặc tiền lương bóc lột và bảo vệ môi trường - đây là những ví dụ về quyền con người và các tiêu chuẩn bền vững cần tồn tại trong mọi doanh nghiệp, và hiện sẽ được thực hiện thông qua luật về Nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng (LkSG) và Kế hoạch hành động quốc gia về kinh doanh và quyền con người (NAP).

Quay về đầu trang