Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Hợp tác quốc tế trong thế kỷ 21: Một Chủ nghĩa Đa phương vì con người

Multilateralism: cooperation between states, © Thomas Koehler/photothek.net

Bài viết

Đại dịch Corona, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo: chỉ thông qua hợp tác quốc tế mới có thể vượt qua được những thách thức toàn cầu. “Sách trắng Chủ nghĩa Đa phương” của Chính phủ Liên bang trình bày, nước Đức nỗ lực như thế nào để tăng cường các thể chế và luật lệ đa phương.

Hợp tác đoàn kết và luật lệ chung

Đại dịch COVID-19 đã gây ra những khổ đau to lớn cho con người và những hạn chế chưa từng có trong cuộc sống hàng ngày của xã hội chúng ta. Nhưng đại dịch cũng đặt chúng ta đứng trước câu hỏi, hình thức nào của trật tự quốc tế là phù hợp nhất, để tìm được những câu trả lời đúng đắn cho những thách thức toàn cầu trong tương lai.

Quan điểm của Chính phủ Liên bang là rõ ràng: một trật tự quốc tế ổn định, công bằng và có năng lực hành động chỉ có thể dựa trên tinh thần sẵn sàng hợp tác đoàn kết và sự công nhận những luật lệ và thể chế chung. Chính vì thế Cộng hòa Liên bang Đức ủng hộ trật tự đa phương này với Liên hiệp quốc là trung tâm từ khi được thành lập.

Đức là nước đóng góp lớn thứ hai trong hệ thống Liên hiệp quốc

Nước Đức nghiêm chỉnh nhận thức trách nhiệm của mình: Cộng hòa Liên bang Đức là nước đóng góp lớn thứ hai trong hệ thống Liên hiệp quốc và trong đó đặc biệt là hỗ trợ các biện pháp trợ giúp nhân đạo như Quỹ cứu trợ khẩn cấp trung tâm hoặc Chương trình dinh dưỡng toàn cầu của Liên hiệp quốc.

Nước Đức đồng thời là nước đóng góp lớn thứ hai cho nền tảng hợp tác đa phương Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-Accelerator) là nền tảng nỗ lực phát triển nhanh, sản xuất và phân chia công bằng vắc xin phòng chống COVID-19, các loại thuốc và thiết bị chẩn đoán trên toàn thế giới.

Cộng hòa Liên bang Đức cũng nỗ lực về chính trị và nhân lực cho Chủ nghĩa đa phương, ví dụ như Đức có gần 5.000 binh lính tham gia các hoạt động và sứ mệnh đa phương cho hòa bình và ổn định trên khắp thế giới hoặc Đức tạo động lực cho các quy chuẩn và quy định quốc tế trong không gian mạng, để điều chỉnh các hệ thống vũ khí giết người tự động hoặc để chấm dứt bạo hành tình dục.

Toàn bộ nỗ lực vì chủ nghĩa đa phương của Đức lần đầu tiên được Chính phủ Liên bang trình bày giải thích trong “Sách trắng Chủ nghĩa Đa phương”.

Chủ nghĩa đa phương vì con người: Điều chỉnh trật tự đa phương phù hợp với thế kỷ 21

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Heiko Maas, với Sách trắng được Chính phủ Liên bang công bố ngày hôm nay (19/5), Chính phủ Liên bang tuy nhiên muốn đặc biệt làm rõ, trật tự đa phương có thể được điều chỉnh phù hợp với những thách thức và điều kiện của thế kỷ 21 như thế nào và nước Đức muốn đóng góp gì vào việc đó. Trung tâm điểm là tư tưởng định hướng về một “Chủ nghĩa Đa phương vì con người” với mục tiêu cải thiện điều kiện sống cụ thể của con người ở Đức, châu Âu và trên khắp thế giới. Đồng thời chủ nghĩa này cũng mở rộng cho sự hợp tác của các nhân tố mới, như các nước Nam bán cầu, các tổ chức quốc tế và xã hội dân sự.

Chính phủ Liên bang giới thiệu quyển Sách trắng này và muốn mời tham gia bàn luận, một chủ nghĩa đa phương như vậy cho thế kỷ 21 có thể tiếp tục được kiến tạo và hiện thực hóa như thế nào.

Quay về đầu trang