Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Năng lượng tái tạo tiếp tục trên con đường thành công: COVID-19 không kìm hãm được quá trình phát triển năng lượng tái tạo

Grafik: Anteil von Energiequellen an der Stromerzeugung in Deutschland (in %)/ Biểu đồ nguồn năng lượng cung cấp điện ở Đức (Theo tỉ lệ %)

Grafik: Anteil von Energiequellen an der Stromerzeugung in Deutschland (in %)/ Biểu đồ nguồn năng lượng cung cấp điện ở Đức (Theo tỉ lệ %), © Fraunhofer ISE

Bài viết

Cho dù đại dịch COVID-19, việc phát triển năng lượng tái tạo vẫn được tiếp tục trên khắp thế giới – năm 2020 thậm chí là năm kỷ lục của năng lượng tái tạo. „Báo cáo toàn cầu 2021 về năng lượng tái tạo“ của REN21 công bố tuần trước đã cho thấy điều đó.

Tổng cộng trên toàn thế giới đã sản xuất được 256 Gigawatt điện từ nguồn năng lượng tái tạo. Đến nay, tại ngày càng nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Liên minh châu Âu, Mỹ, Ấn Độ và một số vùng của Trung Quốc, xây dựng thiết bị điện gió và điện mặt trời mới là rẻ hơn so với vận hành các nhà máy điện than hiện có.

Về chủ đề này Chính phủ Liên bang tuyên bố như sau: „Năng lượng tái tạo là chìa khóa bảo vệ môi trường. Với Luật bảo vệ khí hậu của chúng ta, chúng ta cam kết đến năm 2045 sẽ đạt được trung hòa thực tế về khí thải gây hiệu ứng nhà kính – sớm hơn EU 5 năm. Tuy nhiên đối với khí hậu, vấn đề quyết định là các nước đang phát triển và các nước công nghiệp mới cũng đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của mình bằng các nguồn năng lượng tái tạo và bỏ lại phía sau kỷ nguyên năng lượng hóa thạch.

Các nguồn năng tái tạo phi tập trung như năng lượng mặt trời, chứng tỏ là một giải pháp tại nhiều vùng nông thôn kể cả trong thời kỳ đại dịch Covid-19: cung cấp năng lượng cho các cơ sở y tế và cung cấp điện cho một chuỗi làm lạnh đáng tin cậy để bảo quản vắcxin. Năm 2020 Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang (BMZ) đã hứa dành khoảng 1,2 tỉ Euro để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và cải thiện hiệu suất năng lượng, và tạo điều kiện để hơn 3 triệu người tiếp cận được năng lượng bền vững.

Năng lượng tái tạo tạo ra một trạng thái cùng có lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu đang rất cấp bách để tiến tới một sự chuyển đổi năng lượng trên toàn cầu, cũng như cho tất cả mọi người đều tiếp cận được năng lượng một cách rộng rãi. Với tư cách là nước đứng đầu về chuyển đổi năng lượng trong khuôn khổ Đối thoại cấp cao về năng lượng của Liên hiệp quốc, Đức tư duy vượt ra ngoài biên giới của mình và hỗ trợ các nước đối tác có những mục tiêu to lớn một cách có hệ thống trong việc phát triển và triển khai chương trình chuyển đổi năng lượng của những nước đó. Chúng ta sẽ sử dụng Đối thoại năng lượng để cùng với các đối tác của chúng ta thúc đẩy toàn diện và kiến tạo bền vững quá trình chuyển đổi năng lượng trên toàn cầu.“

Đường dẫn đến Báo cáo toàn cầu 2021 về năng lượng tái tạo“

Quay về đầu trang