Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Các biện pháp thúc đẩy Quyền con người: Tổng Lãnh Sự Quán Đức TP. HCM hỗ trợ cho dự án tại Việt Nam

Regierungsvertreter, Unternehmen, internationalen Organisationen und nationalen Verbänden nahmen ans Auftakt-Workshop am 10.06.2021 teil. /Các đại diện đến từ chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế cũng như trong nước tham gia buổi hội thảo hôm 10.06.2021.

Regierungsvertreter, Unternehmen, internationalen Organisationen und nationalen Verbänden nahmen ans Auftakt-Workshop am 10.06.2021 teil. /Các đại diện đến từ chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế cũng như trong nước tham gia buổi hội thảo hôm 10.06.2021., © IOM Vietnam

Bài viết

Sau khi Bộ luật Chuỗi cung ứng nhằm bảo vệ Quyền con người được thông qua thì vào thứ năm tuần trước, trong khuôn khổ dự án „Nâng cao năng lực doanh nghiệp trong thực hành kinh doanh có trách nhiệm và di cư lao động tại Việt Nam” được phát triển bởi Bộ Ngoại giao Đức, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam đã giới thiệu các hội thảo trực tuyến với nhằm giải thích và nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam về các rủi ro xâm phạm Quyền con người.

Buổi hội thảo „mở màn“

Dự án được Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam tổ chức và do chính phủ Đức tài trợ này đã khởi động vào ngày 10.06.2021 bằng một hội thảo trực tuyến. 35 đại diện đến từ chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế cũng như trong nước đã trao đổi về các biện pháp đấu tranh với lao động cưỡng bức và mua bán người trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Quyền con người được chú trọng

Việc chú trọng hơn Quyền con người cũng như cải thiện các điều kiện lao động trong chuỗi cung ứng quốc tế ngày càng được chú ý hơn cũng với sự phát triển của quá trinh toàn cầu hóa. Trong năm 2016, Đức đã thông qua Kế hoạch hành động quốc gia kêu gọi các công ty Đức thức hiện các nghĩa vụ và chú trọng hơn về Quyền con người trong các chuỗi cung ứng của họ. Định nghĩa về trách nhiệm bảo vệ Quyền con người được Chính phủ Đức theo sát hướng dẫn về Kinh tế và Quyền con người của Liên Hiệp Quốc.

Sáng tỏ hơn thông qua cá hội thảo trực tuyến

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) là một tổ chức hoạt động xuyên quốc gia từ năm 1989 nhằm mục đích ngăn chặn nạn buôn người cũng như cải thiện điều kiện làm việc cho những nhóm người yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người dân tộc thiểu số. IOM giới thiệu các buổi hội thảo trực tuyến cho các doanh nghiệp và các cơ quan nhằm nâng cao nhận thức về Quyền con người trong lao động.

Các thông tin về IOM.

 

Quay về đầu trang