Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Cuộc họp lần thứ hai ban chỉ đạo dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện thỏa thuận Paris

zweite Sitzung des Steuerungsausschusses des SIPA-Projekts/ Cuộc họp lần thứ hai ban chỉ đạo dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện thỏa thuận Paris

zweite Sitzung des Steuerungsausschusses des SIPA-Projekts/ Cuộc họp lần thứ hai ban chỉ đạo dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện thỏa thuận Paris, © GIZ

Bài viết

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ông Lê Công Thành và Phó Đại sứ CHLB Đức tại Hà Nội, Ông Weert Boerner, vào ngày 14.4.2021 đã đồng chủ trì Cuộc họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris” (VN-SIPA).

Deutschlands Stellvertretender Botschafter Weert Börner/
Deutschlands Stellvertretender Botschafter Weert Börner/© GIZ

Cuộc họp nhằm báo cáo về tình hình thực hiện dự án, thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Dự án hàng năm, trong đó nêu chi tiết các hoạt động đã được lên kế hoạch nhằm tăng cường khung pháp lý cũng như các biện pháp giảm nhẹ và thích ứng để thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu của Việt Nam.

“Thành công của Dự án sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện NDC và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu”,

Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định.

Ông Weert Boerner, Phó Đại sứ CHLB Đức nhận định:

Dự án VN-SIPA do Chính phủ Đức tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) là bằng chứng cho mối quan hệ đối tác thành công giữa Việt Nam và Đức. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai bên nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Mặc dù đại dịch toàn cầu, cũng như việc trì hoãn việc triển khai dự án một cách chính thức cho đến tháng 4 năm 2020, Dự án SIPA đã rất nỗ lực và vẫn hoàn thành hầu hết các hoạt động gia tăng của năm 2020 chỉ trong vòng 8 tháng

- Ông Kia Fariborz, Cố vấn trưởng dự án chia sẻ.

Vietnams Vize-Umweltminister Le Cong Thanh und Deutschlands Stellvertretender Botschafter Weert Börner/
Vietnams Vize-Umweltminister Le Cong Thanh und Deutschlands Stellvertretender Botschafter Weert Börner/© GIZ

Các thành viên Ban chỉ đạo Dự án cùng các đại biểu đã nhấn mạnh những kết quả tích cực đạt được trong năm 2020.  Một số thành tựu quan trọng có thể kể đến như hỗ trợ tư vấn kỹ thuật trong việc cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) để đệ trình lên UNFCCC vào tháng 9 năm 2020, xây dựng Chương Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi đã được thông qua vào tháng 11 năm 2020.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Dự án đề nghị Dự án cần phải tập trung và ưu tiên các hoạt động trong thời gian còn lại của năm. Ngay trong tháng này, Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án năm 2021 cần được thông qua bởi tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo. Để thúc đẩy cơ chế phối hợp, công tác báo cáo và chia sẻ thông tin giữa GIZ với các thành viên Ban chỉ đạo và Nhóm thực hiện Dự án cần phải đơn giản, tập trung vào hiệu quả.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem video clip tại: Link

Quay về đầu trang