Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Hội nghị về hợp tác Đức-Việt trong lĩnh vực năng lượng

Roundtable zur deutsch-vietnamesischen Energie-Kooperation/Hội nghị về hợp tác Đức-Việt trong lĩnh vực năng lượng

Roundtable zur deutsch-vietnamesischen Energie-Kooperation/Hội nghị về hợp tác Đức-Việt trong lĩnh vực năng lượng, © German Embassy Hanoi

17.09.2020 - Bài viết

Tại Hội nghị về hợp tác Đức – Việt trong lĩnh vực năng lượng diễn ra ngày hôm nay, các đại biểu tham dự đã tích cực trao đổi về việc triển khai quá trình chuyển đổi năng lượng của hai nước.

Roundtable zur deutsch-vietnamesischen Energie-Kooperation/Hội nghị về hợp tác Đức-Việt trong lĩnh vực năng lượng
Roundtable zur deutsch-vietnamesischen Energie-Kooperation/Hội nghị về hợp tác Đức-Việt trong lĩnh vực năng lượng© German Embassy Hanoi

Bên cạnh các đối tác Đức như Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK), Cơ quan Thương mại và Đầu tư Đức (GTAI), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW),  Đại sứ quán Đức đã mời 20 đại biểu thuộc lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội dân sự tham dự hội nghị, trong đó có đại diện của Quốc hội Việt Nam, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), các Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức phi Chính phủ.

Roundtable zur deutsch-vietnamesischen Energie-Kooperation/Hội nghị về hợp tác Đức-Việt trong lĩnh vực năng lượng
Roundtable zur deutsch-vietnamesischen Energie-Kooperation/Hội nghị về hợp tác Đức-Việt trong lĩnh vực năng lượng© German Embassy Hanoi

Hội nghị đã đề cập đến những cơ hội và thách thức trong việc hình thành quá trình chuyển đổi năng lượng của hai nước cũng như những chính sách năng lượng cần thiết cho quá trình đó. Tất cả các đại biểu cùng thống nhất rằng việc tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả là cần thiết để chuyển đổi năng lượng thành công và việc hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực này sẽ mang lại hiệu quả lớn.

Ngoài nội dung liên quan đến việc cấu trúc các biểu giá điện và đầu tư vào lưới điện, hội nghị còn đề cập đến việc khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ, các khả năng tái chế tua bin gió và các thiết bị năng lượng mặt trời cũng như lưu trữ năng lượng và đào tạo lao động có tay nghề.

Quay về đầu trang