Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Buổi trao đổi về chiến lược khắc phục dịch Covid-19 của Việt Nam

Meinungsaustausch zur vietnamesischen COVID-19-Strategie/ Buổi trao đổi về chiến lược khắc phục dịch Covid-19 của Việt Nam

Meinungsaustausch zur vietnamesischen COVID-19-Strategie/ Buổi trao đổi về chiến lược khắc phục dịch Covid-19 của Việt Nam, © German Embassy Hanoi

30.07.2020 - Bài viết
Meinungsaustausch zur vietnamesischen COVID-19-Strategie++Buổi trao đổi về chiến lược khắc phục dịch Covid-19 của Việt Nam
Meinungsaustausch zur vietnamesischen COVID-19-Strategie++Buổi trao đổi về chiến lược khắc phục dịch Covid-19 của Việt Nam© German Embassy Hanoi

Ngày 30.07, tại Đại sứ quán Đức ở Hà Nội đã diễn ra buổi trao đổi về chiến lược khắc phục dịch COVID-19 giữa các nhà tài trợ song phương với sự có mặt của Đại sứ CHLB Đức, tiến sĩ Hildner, với ông Vụ trưởng Đỗ Thành Trung, đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quay về đầu trang