Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Nỗ lực toàn cầu của Đức trong cuộc chiến chống lại Covid-19

Factsheet zum Deutschen Internationalen Engagement in der COVID-19 Krise

Factsheet zum Deutschen Internationalen Engagement in der COVID-19 Krise, © Federal Foreign Office

13.05.2020 - Bài viết
Factsheet zum Deutschen Internationalen Engagement in der COVID-19 Krise
Factsheet zum Deutschen Internationalen Engagement in der COVID-19 Krise© Federal Foreign Office

Factsheet zum Deutschen Internationalen Engagement in der COVID-19 Krise Seite 2
Factsheet zum Deutschen Internationalen Engagement in der COVID-19 Krise Seite 2© Federal Foreign Office

Factsheet zum Deutschen Internationalen Engagement in der COVID-19 Krise Seite 3
Factsheet zum Deutschen Internationalen Engagement in der COVID-19 Krise Seite 3© Federal Foreign Office

#FactsaboutGermany #MultilateralismMatters

Tải file: Số liệu về nỗ lực toàn cầu của Đức trong cuộc chiến chống Covid-19

Quay về đầu trang