Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thông tin về Brexit

Bài viết

Sau khi Anh và EU ký hiệp định về việc Anh rời khỏi EU, ngày thứ bẩy vừa qua Brexit bắt đầu có hiệu lực. Những gì giữ nguyên và những gì thay đổi? Khái quát về những thông tin quan trọng nhất.

Đối với công dân và doanh nghiệp thì việc Vương quốc Anh rời khỏi EU về cơ bản sẽ không có thay đổi gì:

 • Hiệp định rời khỏi EU quy định một giai đoạn chuyển tiếp cho đến ngày 31/12/2020, mà trong thời gian đó pháp luật EU đối với Vương quốc Anh về nguyên tắc vẫn có giá trị và Vương quốc Anh vẫn là một phần của thị trường nội địa EU và của Liên minh thuế quan EU.
 • Kể cả việc tự do đi lại trong EU, có nghĩa là quyền được sống, làm việc, học tập và được bảo đảm về xã hội trong EU và Vương quốc Anh vẫn tiếp tục có hiệu lực hoàn toàn trong khoảng thời gian này.
 • Theo hiệp định rời khỏi EU, giai đoạn chuyển tiếp có thể được gia hạn một lần tối đa là hai năm. Quyết định về việc này phải được đưa ra chậm nhất cho đến ngày 01/07/2020. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ tạo điều kiện đặc biệt là đối với công dân và giới kinh tế để họ có được một sự an tâm khi lập kế hoạch.

Sau giai đoạn chuyển tiếp, có nghĩa là sớm nhất sau ngày 01/01/2021, hiệp định rời khỏi EU vẫn tạo ra một sự an tâm về pháp lý trong những lĩnh vực quan trọng:

 • Các quyền của công dân EU đang sống ở Vương quốc Anh, cũng như các quyền của người Anh đang sống ở EU, sẽ được bảo vệ toàn diện suốt đời. Họ vẫn có thể tiếp tục được sống, làm việc, học tập và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội ở EU cũng như ở Vương quốc Anh
 • Với quy định riêng vể Bắc Ireland thì sự toàn vẹn của thị trường nội địa EU được giữ nguyên; đồng thời bảo đảm là sẽ không tiến hành kiểm tra trên biên giới giữa Ireland và Bắc Ireland và hiệp định ngày Thứ sáu Tuần thánh (giữa Ireland, Vương quốc Anh và các đảng phái Bắc Ireland ký ngày 10/4/1998) vẫn được giữ nguyên vẹn. Theo quy định riêng này Bắc Ireland vẫn là một phần của khu vực thuế quan của Vương quốc Anh, nhưng mọi quy định về thị trường nội địa EU liên quan vẫn được áp dụng ở Bắc Ireland, cũng như Quy tắc thuế quan của EU cũng được áp dụng. Việc kiểm tra và thu thuế xuất nhập khẩu cần thiết cho điều đó sẽ được thực hiện tại các cửa khẩu trên đảo Ireland ở Bắc Ireland.
 • Ngoài ra hiệp định rời khỏi EU còn quy định những nghĩa vụ tài chính của Vương quốc Anh đối với EU.

Tiếp theo sẽ như thế nào?

EU và Vương quốc Anh sẽ tích cực sử dụng giai đoạn chuyển tiếp để tiến hành đàm phán về các mối quan hệ trong tương lai giữa EU và Vương quốc Anh. Trong tương lai EU vẫn hướng tới một quan hệ đối tác chặt chẽ với Vương quốc Anh.

Các cuộc đàm phán về quan hệ trong tương lai giữa EU và Vương quốc Anh dự kiến sẽ được bắt đầu trong tháng 3. Trước đó 27 nước thành viên Liên minh châu Âu phải nhất trí ủy quyền cho Ủy ban châu Âu đứng ra đàm phán. Đã có những cuộc họp bàn đầu tiên về việc này. Hội đồng châu Âu dự kiến cuối tháng 2 sẽ chấp thuận việc ủy quyền đàm phán.

Tuyên bố chính trị về các mối quan hệ tương lai đặt ra khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về quan hệ tương lai giữa EU và Vương quốc Anh. Cốt lõi của Tuyên bố này là một quan hệ đối tác kinh tế và một quan hệ đối tác an ninh.

Tôi có thể tìm thấy thêm thông tin khác ở đâu?

Trên trang Web của mình, Ủy ban châu Âu trả lời những câu hỏi sau đây:

 • Các quy định chung của hiệp định rời khỏi EU bao gồm những nội dung gì?
 • Đã thỏa thuận được những gì liên quan đến quyền công dân? 
 • Các quy định về chia tách: đã thỏa thuận được những gì? 
 • Đã thỏa thuận được những gì liên quan đến việc thực hiện hiệp định rời khỏi EU?
 • Đã thỏa thuận được những quy định nào về tài chính?
 • Nghị định thư về Ireland và Bắc Ireland
 • Đã thỏa thuận được những gì liên quan đến những vùng chủ quyền trên đảo Síp?

Trên trang web của mình, Bộ Nội vụ CHLB-Đức liệt kê các câu hỏi và câu trả lời về những tác động lên các quyền về địa vị pháp lýs của công dân Anh liên quan đến Brexit.

Quay về đầu trang