Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Lễ trình quốc thư

TS. Guido Hildner trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

TS. Guido Hildner trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng., © Thông tấn xã Việt Nam

Bài viết

Xin gửi lời chúc mừng tới tân Đại sứ Đức TS. Guido Hildner. Vào ngày 7.8.2019 Đại sứ đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chúc quan hệ hợp tác hữu nghị Đức – Việt ngày càng tin cậy và chặt chẽ hơn!

Tân Đại sứ Đức TS. Guido Hildner và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tân Đại sứ Đức TS. Guido Hildner và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng© Thông tấn xã Việt Nam
Quay về đầu trang