Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Nghĩa vụ khai báo đối với tiền mặt hoặc phương tiện thanh toán tương đương khi xuất nhập cảnh hoặc đi lại trong Liên minh Châu Âu

Bài viết

Mỗi cá nhân mang theo tiền mặt có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10.000 từ một nước không thuộc Liên minh Châu Âu vào Đức hoặc từ Đức sang một nước không thuộc Liên minh Châu Âu phải tự giác khai báo bằng văn bản số tiền mang theo ...

Logo of the Central Customs Authority
Logo of the Central Customs Authority© Generalzolldirektion
Mỗi cá nhân mang theo tiền mặt có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10.000 từ một nước không thuộc Liên minh Châu Âu vào Đức hoặc từ Đức sang một nước không thuộc Liên minh Châu Âu phải tự giác khai báo bằng văn bản số tiền mang theo tại cơ quan Hải quan Đức khi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Các đơn vị kiểm tra của cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ khai báo tại các cửa khẩu và trong phạm vi lãnh thổ nước Đức. Trong trường hợp không khai báo hoặc khai không đúng số tiền mang theo sẽ bị phạt nặng.

Mỗi cá nhân mang theo tiền mặt hoặc phương tiện thanh toán tương đương có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10.000 từ một nước thuộc Liên minh Châu Âu vào Đức hoặc từ Đức sang một nước thuộc Liên minh Châu Âu phải khai báo bằng miệng số tiền mang theo khi cán bộ kiểm tra yêu cầu trong quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh. Trong trường hợp không khai báo hoặc khai không đúng số tiền mang theo sẽ bị phạt nặng.

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang