Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Hệ thống Thông tin Thị thực – VIS

Bài viết

VIS là hệ thống trao đổi thông tin thị thực giữa các nước Schengen. Mục tiêu chính của hệ thống VIS là đơn giản hóa thủ tục xin thị thực, tạo thuận lợi cho việc kiểm tra tại cửa khẩu biên giới và nâng cao sự an toàn (cho cả người xin thị thực).

Từ ngày 11/10/2011 Hệ thống Thông tin Thị thực (VIS) của các nước Schengen đi vào hoạt động. Tại Việt Nam các cơ quan lãnh sự thuộc các nước Schengen được kết nối vào hệ thống dữ liệu trung tâm của VIS từ ngày 14.11.2013.

Để hoạt động hệ thống VIS, các Cơ quan Đại diện Lãnh sự và các Cơ quan Kiểm soát cửa khẩu biên giới được kết nối với ngân hàng dữ liệu trung tâm của VIS.

Với việc họat động hệ thống VIS có một số thay đổi như sau:

● Khi làm thủ tục xin thị thực, người xin thị thực phải trực tiếp có mặt để Cơ quan cấp thị thực lấy các dữ liệu sinh trắc: Lấy dấu vân tay của mười đầu ngón tay và một ảnh của người xin thị thực.

● Tuy nhiên đối với những lần xin thị thực tiếp theo trong vòng 5 năm sau đó Cơ quan cấp thị thực có thể sử dụng lại dấu vân tay lưu trong dữ liệu VIS và do vậy người xin thị thực có thể không phải đến trực tiếp.

● Cơ quan Kiểm soát cửa khẩu có thể sử dụng hệ thống VIS để kiểm tra nhân thân của hành khách khi nhập cảnh vào các nước Schengen.


Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang