Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thị thực công nhận trình độ nghề nghiệp đào tạo tại nước ngoài là điều dưỡng viên tại Cộng hòa Liên bang Đức

Ältere Frau vor einem Laptop zuhause

Rente, © colourbox

Bài viết

Từ tháng 7.2013 nghề điều dưỡng chuyên môn tại Đức được đánh giá là nghề thiếu nhân lực. Như vậy người nước ngoài có thể xin vào làm những chỗ chưa có người làm. Danh sách từng ngành nghề được đào tạo và các thông tin yêu cầu về trình độ, Quý vị có thể tìm thấy tại đây https://www.arbeitsagentur.de/positivliste. Trước tiên khóa đào tạo nghề tại nước ngoài của những người có trình độ chuyên môn muốn đi làm phải được đánh giá là có tương đương không. Quy định của các bang về vệc đánh giá này có thể khác nhau. Đề nghị xem chi tiết tại www.anerkennung-in-deutschland.de

Đối với những trường hợp mà để được công nhận tương đương, đương sự cần phải có thời gian làm việc thực tế/thực tập/học qua khóa tiếng Đức, thì người nộp đơn tạm được công nhận một phần. Quý vị cần phải có thông báo này của cơ quan công nhận tương đương khi nộp hồ sơ xin thị thực.

Đề nghị Quý vị nộp những giấy tờ sau:

Đề nghị Quý vị nộp bản gốc và hai bản photo những giấy tờ sau. Đề nghị Quý vị soạn những giấy tờ photo thành hai bộ hồ sơ đầy đủ. Sau khi xét duyệt xong hồ sơ của Quý vị, Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc.

Đề nghị Quý vị nộp kèm bản dịch tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức (trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh).

Đề nghị Quý vị sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:

 • Thông báo công nhận một phần của cơ quan có thẩm quyền của bang, những lưu ý là còn thiếu về chuyên môn và xác định những khóa học thêm cần thiết / thi kiểm tra kiến thức hoặc công nhận hoàn toàn / văn bằng.
 • Chứng minh trình độ tiếng Đức ít nhất đạt trình độ bậc B2 của „Khung tham chiếu chung về ngôn ngữ của châu Âu“. (Chỉ công nnận chứng chỉ của Viện Goethe, telc GmbH; Diplom ngôn ngữ của Áo (ÖSD) và TestDa của Viện TestDaF-Instituts e.V.)
 • Đặc biệt lưu ý Quý vị là nên có sẵn giấy Tạm thời chấp thuận của cơ quan lao động có thẩm quyền khi liên hệ xin thị thực. Bên sử dụng lao động của Quý vị tại Đức có thể xin được giấy này từ cơ quan lao động có thẩm quyền.
 • Chứng nhận có bảo hiểm y tế đầy đủ trong thời gian lưu trú, nếu các hợp đồng không nêu rõ là bên sử dụng lao động / cơ sở đào tạo sẽ đảm nhận việc đó
  (Trong một quan hệ lao động phụ thuộc thì thông thường bên sử dụng lao động có nghĩa vụ đóng bảo hiểm bắt buộc theo luật định. Nếu nộp hợp đồng bảo hiểm thì hợp đồng đó phải nêu rõ là cũng đáp ứng cho toàn bộ thời gian lưu trú làm việc tại Đức. Nếu hợp đồng không nêu rõ điều đó, phải nộp thêm xác nhận bảo hiểm y tế.)

Trường hợp tham gia một khóa đào tạo (để chuẩn bị thi kiểm tra kiến thức):

 • Thông báo công nhận một phần của cơ quan có thẩm quyền của bang, trong đó có ghi chú là còn thiếu về chuyên môn và xác định là cần thiết phải thi kiểm tra kiến thức
 • Xác nhận đã đăng ký của cơ sở đào tạo với thông tin về hình thức và thời gian đào tạo liên quan đến những chuyên môn đã được xác định là còn thiếu
 • Chứng minh bảo đảm chi phí sinh hoạt : thông thường bằng
  1. Hợp đồng lao động và mô tả vị trí làm việc của người giúp việc điều dưỡng hoặc trợ lý điều dưỡng cho khoảng thời gian trước khi được công nhận
  2. Hợp đồng lao động và mô tả vị trí làm việc của điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe/chăm sóc người bệnh cũng như điều dưỡng viên chuyên môn cho khoảng thời gian sau khi được công nhận

  → có thể nộp Giấy cam kết bảo lãnh cho khoảng thời gian trước khi được công nhận

Trường hợp tham gia một khóa đào tạo thực hành (v/d khóa học thêm để làm quen)

 • Thông báo công nhận một phần của cơ quan có thẩm quyền của bang, trong đó có ghi chú là còn thiếu về chuyên môn và xác định là cần thiết phải có khóa học thêm
 • Chứng nhận có hiệu lực ràng buộc của nhà máy/bệnh viện, là có thể thực hiện khóa học thêm tại nhà máy/bệnh viện
 • Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của nhà máy/bệnh viện nêu rõ, ai sẽ là người giúp đỡ người nộp đơn xin thị thực và làm thế nào để khắc phục được thiếu sót về chuyên môn đã được xác định trong thông báo.
 • Trường hợp thực tập: Thông tin về tiền lương dự kiến (v/d hợp đồng thực tập).
  → Chi phí sinh hoạt: phải bảo đảm có 800 Euro/tháng,
  → Có thể nộp Giấy cam kết bảo lãnh để chứng minh khả năng tài chính
 • Hợp đồng lao động và mô tả vị trí làm việc của điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe/chăm sóc người bệnh cũng như điều dưỡng viên chuyên môn cho khoảng thời gian sau khi được công nhận

Trường hợp nhập cảnh để thi để được công nhận:

 • Thông báo của cơ quan có thẩm quyền của bang (về việc có thể làm đơn xin hành nghề điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe/chăm sóc người bệnh căn cứ vào kết quả xác định sự tương đương giữa các khóa đào tạo nghề)
 • Thông tin về kỳ thi kiểm tra / những giấy tờ cần thiết để công nhận
 • Hợp đồng lao động và mô tả vị trí làm việc của điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe/chăm sóc người bệnh cũng như điều dưỡng viên chuyên môn cho khoảng thời gian sau khi được công nhận

Trường hợp nhập cảnh và đã được công nhận hoàn toàn

 • Văn bằng công nhận của có quan của thẩm quyền của bang
 • Hợp đồng lao độngmô tả vị trí làm việc của điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe/chăm sóc người bệnh cũng như điều dưỡng viên cho khoảng thời gian sau khi được công nhận

Lưu ý quan trọng: Trong từng trường hợp có thể chúng tôi cần Quý vị nộp thêm những giấy tờ khác để ra quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực của Quý vị.

Chứng nhận có bảo hiểm y tế cho khoảng thời hạn của thị thực.

Phải xuất trình chứng nhận này nếu thị thực có thể được cấp. Phòng thị thực sẽ thông báo bằng điện thoại cho Quý vị.

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả thông tin trong hướng dẫn này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của Cơ quan đại diện ngoại giao tại thời điểm ban hành. Không thể căn cứ vào hướng dẫn này để đưa ra khiếu nại pháp lý.

Các nội dung tiếp theo

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang