Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HỌC HỎI NGẮN NGÀY TẠI ĐỨC

Deutschlandfahne

Deutschlandfahne, © picture alliance / Markus C. Hurek

Bài viết

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Đức tại Tp. Hồ Chí Minh trân trọng mời các ứng viên phù hợp gửi hồ sơ đăng ký tham dự chương trình trao đổi ngắn ngày tại Đức trong năm 2024.

Chương trình sẽ tạo điều kiện cho các ứng viên mở rộng tầm nhìn ban đầu về nước Đức và phát triển mạng lưới liên kết nghề nghiệp với nước Đức. Mỗi chuyến đi tập trung vào một chủ đề khác nhau như chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế hoặc nhân dịp diễn ra các sự kiện đặc biệt. Ngôn ngữ giao tiếp chính của chương trình là tiếng Anh.

Chương trình này không dành cho sinh viên và chỉ dành cho các cán bộ, chuyên gia hoặc nhà báo (xem kỹ trong phần Đối tượng tham dự của từng Chương trình!)

Nếu được mời, ứng viên sẽ được tài trợ các chi phí đi lại tại Đức (vé máy bay hai chiều), tiền khách sạn, các bữa ăn và các chi phí liên quan kể cả bảo hiểm y tế cho toàn bộ thời gian ở Đức.

Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp một bộ hồ sơ bằng tiếng Anh gửi qua thư điện tử cho Đại sứ quán Đức/ Tổng lãnh sự quán Đức bao gồm một bản mô tả lý do đăng ký tham dự chương trình, một bản sơ yếu lý lịch và bản chụp các bằng cấp quan trọng bổ sung cho sơ yếu lý lịch (nếu có) dưới các định dạng tiêu chuẩn (doc, PDF, jpg, zip vv.). Lưu ý hồ sơ gửi qua mail không quá 7MB.

Chỉ các ứng viên được chọn vào vòng trong mới được liên hệ để mời đến phỏng vấn.

Các ứng viên nộp hồ sơ thành công sẽ được liên hệ trong thời gian sớm nhất và sẽ nhận được giấy mời bằng văn bản bao gồm các thông tin chi tiết về chuyến đi và các bước chuẩn bị tiếp theo.

Các ứng viên có thể cùng lúc nộp nhiều hồ sơ cho một chuyến đi (lưu ý nộp riêng bản mô tả lý do đăng ký tham dự chương trình cho từng chuyến đi). Nếu được chọn, ứng viên chỉ được phép tham dự một chuyến đi duy nhất và chỉ có thể được nộp hồ sơ cho các chuyến đi khác sau thời hạn ba năm tham dự chương trình đăng ký thành công.

1. Dealing with disinformation – the role and responsibility of the media

Title
Dealing with disinformation – the role and responsibility of the media
Timeframe
April 21-27
Target group
journalists and influencers
Topic
Presentation of Germany’s pluralistic media landscape. Focus: dealing with disinformation, additional topics media freedom, and the role of journalists/journalism, as well as the media in the digital age (social media)
Program
Meetings with political institutions (e.g. Federal Government Commissioner for Culture and the Media, Federal Ministry of Justice, Federal Foreign Office, Bundestag), with civil-society organisations and bloggers (e.g. Reporters without Borders, Mediendienst Integration (Migration Media Service), bildblog.de) and other institutions (e.g. German Federation of Journalists, German Press Council, institutions providing training for journalists).
Application Deadline
25.2

2. Theatertreffen Berlin 2024

Title
Theatertreffen Berlin 2024
Timeframe
May 4 – 13
Target group
Cultural journalists, theater critics, festival directors, directors
Topic
Presentation of current German theater and the system of theater funding in Germany
Program
Visits to German theater productions at the Theatertreffen, network meetings and workshops with representatives of German theater
Application Deadline
9.3

3. Adaptation to Climate Change

Title
Adaptation to Climate Change
Timeframe
May 12-18
Target group
Staff of ministries and institutions dealing with environmental, climate and economic issues, journalists with a focus on environmental issues, civil society activists, scientists
Topic
Presentation of German policy in the field of climate adaptation, in particular protection of coasts, forest renewal and transformation, management of national parks, smart cities and urban adaptation
Program
Meetings with ministries and public institutions on the federal, state and local level, with institutions dealing with environmental, climate and economic issues, with the business sector, scientific and business innovation centres, representatives of civil society and of sustainable tourism institutions
Application Deadline
3.3

4. Just Transition

Title
Just Transition
Timeframe
June 2-8
Target group
Staff of ministries in charge of economic, energy, climate and mining issues, staff of business association and chambers of commerce, business journalists, civil society activists and scientists
Topic
Presentation of German experiences regarding just and sustainable transition from a fossile-based to a renewables based economy, with a focus on social challenges in this process. The program will leave space for participants to present their countries’ experiences and for a discussion of current challenges and possible solutions.
Program
Meetings with ministries and public institutions on the federal, state and local level, business associations (e.g. BDI, DIHK, associations focused on energy policy), trade unions, relevant companies (e.g. electricity and energy companies); scientific and business innovation centres, representatives of civil society and of sustainable tourism institutions
Application Deadline
9.3

5. Urban Diplomacy

Title
Urban Diplomacy
Timeframe
June 23-29
Target group
Staff of local administrations and associations dealing with international cooperation on the local level, contacts persons for subnational diplomacy
Topic
Contribution of international cooperation on the city level on global issues such as climate change or crisis management, to integration of immigrants and the recruitment of skilled workers, cooperation in education, in civil society activism, political participation and strengthening of democracy
Program
Meetings with mayors, local institutions, associations of local communities, and with federal ministries
Application Deadline
11.4

6. 75 years of the German Basic Law: Democracy and Memory Culture in Germany

Title
75 years of the German Basic Law: Democracy and Memory Culture in Germany
Timeframe
September 8-14
Target group
Journalists, historians, representatives of museums and memorial sites, education experts
Topic
The development of democratic institutions after Nazism; dealing with the legacy of the GDR after reunification. Memory culture as part of German identity; current challenges to democratic societies such as anti-semitism and right-wing populism.
Program
Visits to places of remembrance and memorial sites; discussions at the Federal Foreign Office, other federal ministries, the Bundestag and various institutions, such as the Federal Agency for Civic Education, the Foundation “Remembrance, Responsibility and Future”, the Federal Foundation for the Study of the Communist Dictatorship in Germany; discussion with research institutions.
Application Deadline
23.6

7. Media Freedom

Title
Media Freedom
Timeframe
November 3-9
Target group
journalists, bloggers, influencers.
Topic
Presentation of Germany’s pluralistic media landscape. Focus on Media Freedom and the role of journalists/journalism, as well as the media in the digital age (social media, dealing with disinformation).
Program
Meetings with political institutions (e.g. Federal Government Commissioner for Culture and the Media, Federal Ministry of Justice, Federal Foreign Office, Bundestag), with public and private media, with civil-society organisations and bloggers (e.g. Reporters without Borders, Mediendienst Integration (Migration Media Service), bildblog.de) and other institutions (e.g. German Federation of Journalists, German Press Council, institutions providing training for journalists).
Application Deadline
22.8


Quay về đầu trang