Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Văn phòng Tùy viên Quân sự

MilAttStab

MilAttStab, © 1.GENLCorps

Bài viết

Văn phòng Tùy viên Quân sự bao gồm một Tùy viên Quốc phòng và một Trợ lý Tùy viên. Đơn vị này là cầu nối giữa Bộ Quốc phòng Liên bang cũng như Quân đội Liên bang Đức và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Văn phòng Tùy viên Quân sự tham mưu cho Đại sứ và báo cáo về chính sách quân sự và quốc phòng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tình hình phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam, nền công nghiệp quốc phòng và các chủ đề liên quan đến các lĩnh vực này.

Để thực hiện các nhiệm vụ nói trên, Văn phòng Tùy viên Quân sự thường xuyên liên lạc với Quân đội nhân dân Việt Nam, các cơ quan tổ chức có liên quan cũng như Tùy viên Quân sự các nước tại Việt Nam. Trong khuôn khổ các hoạt động của mình, Tùy viên Quân sự còn tham dự các buổi hội thảo chuyên môn, các cuộc diễn tập với tư cách quan sát viên cũng như tới thăm các đơn vị quân đội tại Việt Nam.

Quay về đầu trang