Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thị thực đi thực tập liên quan đến học đại học

Study in Germany

Study in Germany, © Colourbox

Bài viết

Đề nghị Quý vị nộp những giấy tờ sau:

Đề nghị Quý vị nộp bản gốc và một bản photo những giấy tờ sau. Đề nghị Quý vị soạn những giấy tờ photo thành một bộ hồ sơ đầy đủ. Sau khi xét duyệt xong hồ sơ của Quý vị, Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc.

Đề nghị Quý vị nộp kèm bản dịch tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức (trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh).

Đề nghị Quý vị sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:

 • Lý lịch theo trình tự thời gian liên tục bằng tiếng Đức
  đặc biệt phải trình bày quá trình đào tạo hoặc nghề nghiệp cho đến nay
 • Giấy chứng nhận của cơ quan giới thiệu việc làm tại Đức (ZAV) có ghi nơi thực tập và Chứng nhận nhập học của trường đại học
 • Một bản tự viết trình bày động cơ về chuyến thực tập dự kiến
 • Bảo đảm chi phí sinh hoạt / Chứng minh có đủ tài chính
  - Thông tin về chỗ ở dự kiến với giá tiền thuê nhà
  - Cho khoảng thời gian thực tập Quý vị phải chứng minh được có ít nhất 934 Euro một tháng.
  Có thể chứng minh tài chính bằng:
  Giấy cam kết bảo lãnh với lưu ý là cho mục đích đào tạo
  Chứng minh người thứ ba đảm nhận chi phí theo mẫu quốc gia, còn gọi là Giấy cam kết bảo lãnh (Hỏi thông tin chi tiết tại cơ quan ngoại kiều nơi cư trú của người đứng ra cam kết - người cam kết cư trú lâu dài ở nước ngoài có thể đến viết cam kết tại cơ quan đại diện của Đức có thẩm quyền đối với nơi cư trú của người đó.)
  hoặc
  Mở một tài khoản phong tỏa

  Trong quá trình xin cấp thị thực có thể chứng minh khả năng trang trải chi phí sinh hoạt bằng cách mở tài khoản phong tỏa. Quý vị được tự lựa chọn ngân hàng để mở tài khoản. Theo thông tin hiện nay Đại sứ quán / Tổng Lãnh sự quán biết thì tại Việt Nam có thể mở tài khoản phong tỏa như yêu cầu của thủ tục thị thực tại các ngân hàng trong danh sách sau đây: Vietin Bank. Danh sách các ngân hàng cung cấp dịch vụ này trên toàn cầu có trên trang chủ của Bộ Ngoại giao Đức: Link
 • Chứng nhận có bảo hiểm y tế đầy đủ trong thời gian lưu trú, nếu hợp đồng thực tập không nêu rõ là bên sử dụng lao động/ cơ sở đào tạo sẽ đảm nhận việc đó. Nếu nộp hợp đồng bảo hiểm thì hợp đồng đó phải nêu rõ là cũng đáp ứng cho toàn bộ thời gian lưu trú làm việc tại Đức. Nếu hợp đồng không nêu rõ điều đó, phải nộp thêm xác nhận bảo hiểm y tế.

Lưu ý quan trọng: Trong từng trường hợp có thể chúng tôi cần Quý vị nộp thêm những giấy tờ khác để ra quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực của Quý vị.

Chứng nhận có bảo hiểm y tế cho khoảng thời hạn của thị thực.

Phải xuất trình chứng nhận này nếu thị thực có thể được cấp. Phòng thị thực sẽ thông báo bằng điện thoại cho Quý vị.

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả thông tin trong hướng dẫn này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của Cơ quan đại diện ngoại giao tại thời điểm ban hành. Không thể căn cứ vào hướng dẫn này để đưa ra khiếu nại pháp lý.

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang