Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Cuộc họp kiểm điểm định kỳ về Hợp tác phát triển song phương Đức – Việt năm 2021/2022

Gruppenfoto: Vietnamesisch-deutsche Regierungskonsultationen zur bilateralen Entwicklungszusammenarbeit in den Jahren 2021/22/ Ảnh đoàn họp kiểm điểm định kỳ về Hợp tác phát triển song phương Đức – Việt năm 2021/2022

Gruppenfoto: Vietnamesisch-deutsche Regierungskonsultationen zur bilateralen Entwicklungszusammenarbeit in den Jahren 2021/22/ Ảnh đoàn họp kiểm điểm định kỳ về Hợp tác phát triển song phương Đức – Việt năm 2021/2022, © MPI

07.12.2020 - Bài viết

Tại Hà Nội, ngày 02.12 đã diễn ra cuộc họp kiểm điểm định kỳ hằng năm về Hợp tác phát triển song phương Đức –Việt năm 2021 – 2022.

Vietnamesisch-deutsche Regierungskonsultationen zur bilateralen Entwicklungszusammenarbeit in den Jahren 2021/22++Cuộc họp kiểm điểm định kỳ về Hợp tác phát triển song phương Đức – Việt năm 2021/2022
Vietnamesisch-deutsche Regierungskonsultationen zur bilateralen Entwicklungszusammenarbeit in den Jahren 2021/22++Cuộc họp kiểm điểm định kỳ về Hợp tác phát triển song phương Đức – Việt năm 2021/2022© German Embassy Hanoi

Hội nghị được tổ chức dựa trên chiến lược định hướng mới của sự hợp tác song phương giữa hai nước. Với định hướng này Việt Nam được nhìn nhận là „đối tác toàn cầu“ để hai bên cùng nhau tập trung giải quyết những thách thức phát triển toàn cầu.

Vietnamesisch-deutsche Regierungskonsultationen zur bilateralen Entwicklungszusammenarbeit in den Jahren 2021/22++Cuộc họp kiểm điểm định kỳ về Hợp tác phát triển song phương Đức – Việt năm 2021/2022
Vietnamesisch-deutsche Regierungskonsultationen zur bilateralen Entwicklungszusammenarbeit in den Jahren 2021/22++Cuộc họp kiểm điểm định kỳ về Hợp tác phát triển song phương Đức – Việt năm 2021/2022© German Embassy Hanoi

Chính phủ Việt Nam hoan nghênh định hướng mới và khẳng định định hướng này cũng rất phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 2021 – 2030. Trong mối tương quan này, Chính phủ Việt Nam thể hiện mối quan tâm của mình trong việc tiếp tục hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực bảo vệ khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng. Ngoài ra, cũng như trước kia, chủ đề Đào tạo nghề luôn đóng vai trò quan trọng để giảm thiểu sự thiếu hụt cấp bách lực lượng lao động có tay nghề. Trong tương lai những nghề đứng vị trí trọng tâm sẽ là những ngành nghề có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tăng trưởng kinh tế xã hội bền vững (green jobs).

Một lĩnh vực mới của sự hợp tác giữa hai bên đã được đưa ra đó là lĩnh vực phòng chống các đại dịch. Việt Nam thể hiện mối quan tâm cao về sự hợp tác chặc chẽ trong công tác phòng chống các đại dịch (như COVID-19) và công tác tăng cường nâng cao năng lực cho hệ thống y tế để sớm đẩy lùi sự phát triển của dịch bệnh.

Cuộc họp đàm phán Chính phủ Đức – Việt tới để thống nhất các dự án hợp tác cho năm 2021/2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào giữa năm 2021.

Quay về đầu trang