Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Những người bạn đích thực – Xin cảm ơn Việt Nam!

Vize-Außenminister To Anh Dung und Botschafter Hildner bei der Übergabezeremonie/Thứ trưởng ngoại giao Tô Anh Dũng và Đại sứ Hildner tại lễ trao tặng

Vize-Außenminister To Anh Dung und Botschafter Hildner bei der Übergabezeremonie/Thứ trưởng ngoại giao Tô Anh Dũng và Đại sứ Hildner tại lễ trao tặng, © German Embassy Hanoi

09.04.2020 - Bài viết

Chính phủ Việt Nam tặng Chính phủ Đức 110.000 khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Botschafter Hildner und andere EU-Botschafter bei der Übergabe/Đại sứ Hildner và các Đại sứ EU khác tại lễ trao tặng
Botschafter Hildner und andere EU-Botschafter bei der Übergabe/Đại sứ Hildner và các Đại sứ EU khác tại lễ trao tặng© German Embassy Hanoi

Trong buổi lễ trao tặng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của „tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế“ trong cuộc chiến chống đại dịch. Theo Thứ trưởng Dũng, với số hàng trao tặng này, Việt Nam hỗ trợ các đối tác Châu Âu đã nhiều lần thể hiện tình đoàn kết và hữu nghị trong quá khứ: „A friend in need is a friend indeed“ (Một người bạn biết giang tay giúp đỡ trong lúc khó khăn là một người bạn đích thực). Bên cạnh nước Đức, Chính phủ các nước Pháp, Anh, Italia và Tây Ban Nha cũng được trao tặng 110.000 khẩu trang cho mỗi nước. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn!

Quay về đầu trang