Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Tổng Lãnh sự CHLB Đức tự giới thiệu

Tổng Lãnh sự Đức tại Tp. Hồ Chí Minh Andreas Siegel

Ông Andreas Siegel là Tổng lãnh sự tại Tổng Lãnh Sự Quán Đức thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 9. 2016., © Peter Scheid Film

Bài viết

Ông Andreas Siegel từ tháng 9/2016
là Tổng Lãnh sự tại tp. Hồ Chí Minh

Họ tên: Andreas Siegel

sinh ngày 21.11.1957 tại Berlin

1977
Tốt nghiệp phổ thông trung học
1978 - 1985
Học đại học (tiếng Anh, tiếng Mỹ và tiếng Latinh) tại Berlin, Nantes (Pháp) và Freiburg i.Br.
1985
Thi tốt nghiệp tại Freiburg i.Br.
1985 - 1986
Đại học (Quản trị châu Âu) tại trường châu Âu, Brügge (Bỉ)
1987
Thực tập tại UNESCO, Paris (Pháp)
1987 - 1989
Khóa đào tạo cho viên chức ngoại giao cấp cao
1989
Chuyên viên, Vụ chính trị, Bộ ngoại giao - Bonn
1989 - 1991
Phó Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Boston (Mỹ)
1992 - 1994Phó Đại sứ và Charge´ d' Affaires a.i., Đại sứ quán Lilongwe (Malawi)
1994 - 1997
Phó phòng - Văn phòng Thủ tướng Bonn
1997 - 1998
Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Casablanca (Marocco)
1999 - 2000
Trưởng Bộ phận Kinh tế, Đại sứ quán Rabat (Marocco)
2000 - 2004
Phụ trách một bộ phận và Phó trưởng phòng, Vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao tại Berlin
2004 - 2005
Phó đại diện, cơ quan thường trực tại hội đồng châu Âu tại Straßburg (Pháp)
2006 - 2010
(Biệt phái) Giám đốc Kế hoạch và Chương trình, Hội đồng châu Âu, Straßburg (Pháp)
2010 - 2013
Điều phối viên Chương trình giải trừ quân bị, kiểm soát vũ trang và chống khủng bố, Cơ quan thường trực tại NATO, Brüssel (Bỉ)
2013 - 2016
Trưởng phòng (Chính sách và Kế hoạch), Vụ văn hóa và Truyền thông, Bộ Ngoại giao tại Berlin
Từ T.9/2016
Tổng Lãnh sự tại tp. Hồ Chí Minh

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang