Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Phòng Hợp tác Phát triển

Logo EZ

Logo EZ, © BMZ

Bài viết

Nhiệm vụ của Phòng Hợp tác Phát triển là điều phối chiến lược hợp tác phát triển giữa Đức và Việt Nam.

Đối tác quan trọng của Đại sứ quán trong lĩnh vực này là các Bộ và Cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam cũng như các tổ chức hợp tác phát triển trực thuộc chính phủ, ngân hàng tái thiết Đức KfW, tổ chức GIZ là các tổ chức hoạt động với nguồn ngân sách cũng như dưới sự ủy quyền của chính phủ CHLB Đức. Bên cạnh đó Đại sứ quán cũng hợp tác chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ của Đức và Việt Nam.

Đối tác liên hệ tại Phòng Hợp tác Kinh tế và Phát triển:

Botschaftsrat für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/ Tham tán Hợp tác Kinh tế và Phát triển
Botschaftsrat für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/ Tham tán Hợp tác Kinh tế và Phát triển© German Embassy Hanoi

Ông Sebastian Paust (Trưởng phòng)

Frau Helene Paust
Frau Helene Paust© German Embassy Hanoi

Bà Helene Paust

Các nội dung tiếp theo

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang