Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Phòng Kinh tế

Bài viết

Nhiệm vụ của Phòng Kinh tế là lập báo cáo về tình hình kinh tế của nước sở tại, trao đổi thông tin với các Bộ và Cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam, tổ chức tiếp đón các đoàn chính trị và kinh tế cấp cao từ Đức sang thăm làm việc tại Việt Nam, hỗ trợ Kinh tế đối ngoại.

Europäische Zentralbank in Frankfurt
Europäische Zentralbank in Frankfurt© Bundesrat / goodstock - Fotolia.com

Nhiệm vụ của Phòng Kinh tế là lập báo cáo về tình hình kinh tế của nước sở tại, trao đổi thông tin với các Bộ và Cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam, tổ chức tiếp đón các đoàn chính trị và kinh tế cấp cao từ Đức sang thăm làm việc tại Việt Nam, hỗ trợ Kinh tế đối ngoại.

Phòng Kinh tế cũng hỗ trợ các doanh nghiệp Đức bên cạnh tăng cường đối thoại chính trị giữa Đức và Việt Nam. Mục tiêu tiến tới bãi bỏ các rào cản thương mại và đầu tư cũng như đảm bảo sự thông thoáng trong việc tiếp cận thị trường.

Đối tác liên hệ tại Phòng Kinh tế:

TS. Wolfgang Manig

Trưởng Phòng Kinh tế

TS. Wolfgang Manig, Trưởng Phòng Kinh tế
TS. Wolfgang Manig, Trưởng Phòng Kinh tế© Đại sứ quán Đức Hà Nội

Các nội dung tiếp theo

Các nội dung liên quan