Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Phòng Hợp tác Phát triển

Logo EZ

Logo EZ, © BMZ

Bài viết

Nhiệm vụ của Phòng Hợp tác Phát triển là điều phối chiến lược hợp tác phát triển giữa Đức và Việt Nam.

Đối tác quan trọng của Đại sứ quán trong lĩnh vực này là các Bộ và Cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam cũng như các tổ chức hợp tác phát triển trực thuộc chính phủ, ngân hàng tái thiết Đức (KfW), tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) là các tổ chức hoạt động với nguồn ngân sách cũng như dưới sự ủy quyền của chính phủ CHLB Đức. Bên cạnh đó Đại sứ quán cũng hợp tác chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ của Đức và Việt Nam.

Đối tác liên hệ tại Phòng Hợp tác Kinh tế và Phát triển:

Ông Santiago Alonso Rodriguez (Trưởng phòng)

Ông Jens Schmid-Kreye (Phó phòng)


Quay về đầu trang