Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Phòng Chính trị

Deutsch-Vietnamesische Flaggen

Deutsch-Vietnamesische Flaggen, © Colourbox

Bài viết

Nhiệm vụ chính của Phòng Chính trị là tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam cũng như lập báo cáo gửi Chính phủ Đức về chính sách đối ngoại cũng như những phát triển đối nội quan trọng của Việt Nam.

Nhiệm vụ chính của Phòng Chính trị là tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam cũng như lập báo cáo gửi Chính phủ Đức về chính sách đối ngoại cũng như những phát triển đối nội quan trọng của Việt Nam.

Bên cạnh đó Phòng Chính trị cũng tăng cường hợp tác với các Đại sứ quán trong khối EU cũng như phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và tổ chức tiếp đón các phái đoàn cấp cao từ Đức.

Để đảm nhận các nhiệm vụ này, các cán bộ Phòng Chính trị thường xuyên trao đổi với các đối tác của Chính phủ và bộ máy hành chính Việt Nam cũng như các cơ quan nhà nước và tư nhân có liên quan của nước sở tại.

Đối tác liên hệ tại Phòng Chính trị:

ông Mario Györi

Phụ trách Chính trị và Nhân quyền

Người liên hệ tại Đại sứ quán Đức về các vấn đề liên quan đến phòng, chống tham nhũng

Quay về đầu trang