Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Phòng Lãnh sự: Lãnh sự, Luật và Thông tin về Thị thực

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

Bài viết

Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội là nơi liên hệ quan trọng nhất với Đức khi gặp phải các vấn đề về luật pháp và là nơi liên hệ cho mọi đối tượng cần thị thực sang Đức.

Đối với công dân, khách du lịch Đức trong phạm vi Đại sứ quán phụ trách, Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội là nơi liên hệ quan trọng nhất với Đức khi gặp phải các vấn đề về luật pháp. Đồng thời Phòng Lãnh sự cũng là nơi liên hệ cho mọi đối tượng cần thị thực sang Đức.

Dưới đây là đường dẫn đến các dịch vụ do Phòng Lãnh sự cung cấp

Liên hệ với Phòng Lãnh sự

Quay về đầu trang