Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng, © colourbox

Bài viết

Chủ trương phòng chống tham nhũng của Cơ quan hành chính Liên bang ban hành ngày 30.7.2004 quy định khuôn khổ pháp lý đối với nhiệm vụ phòng chống tham nhũng trong Bộ Ngoại giao Đức và các cơ quan đại điện của Đức tại nước ngoài. Mục đích của chủ trương này là đề ra một định hướng dễ hiểu, chỉ với ít các quy định để hoạt động hành chính được trong sạch, công bằng và minh bạch.

Những nguyên tắc đạo đức và ý thức không chấp nhận tham nhũng cần phải được gắn chặt trong nhận thức của những người công tác tại Bộ Ngoại giao, những người được cử đến các cơ quan đại diện và nhân viên tại chỗ làm việc trong các cơ quan đại diện. Nhiệm vụ quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng trong Bộ Ngoại giao Đức và các cơ quan đại điện của Đức tại nước ngoài là làm cho cán bộ, nhân viên nhạy cảm với chủ đề này, bảo vệ trước những nguy cơ tham nhũng và gìn giữ những chuẩn mực đạo đức và pháp luật như là một thành phần của tất cả các hoạt động hành chính.

**Người để liên hệ về vấn đề phòng chống tham nhũng** tại Đại sứ quán Đức ở Hà Nội:

Ông Oliver Schwart 


**Thưởng, quà tặng cá nhân hoặc những lợi ích khác**

Nguyên tắc là: Cấm nhận!

Nếu không có ý kiến chấp thuận của cơ quan thì những người công tác tại Bộ ngoại giao, cũng như những người được cử đến các cơ quan đại diện và nhân viên tạị chỗ làm việc trong các cơ quan đại diện của Đức tại nước ngoài không được phép nhận thưởng hoặc quà biếu cũng như bất cứ lợi ích nào liên quan đến công việc của mình. Tất cả những quy định khác được nêu trong thông tư ngày 08.11.2004 của Bộ Nội vụ Đức về việc cấm nhận thưởng hoặc quà biếu trong bộ máy hành chính liên bang và những thông tư liên quan của Bộ Ngoại giao. Những hướng dẫn và giải đáp về những câu hỏi thường gặp có thể tìm thấy trong danh mục các câu hỏi do Bộ Nội vụ chủ trì và được Cơ quan hành chính Đức hợp tác với giới kinh tế soạn thảo về chủ đề nhận thưởng, quà biếu, cũng như các lợi ích khác (tài trợ không hoàn lại)

Các bạn cũng có thể gửi những câu hỏi và lưu ý về chủ đề phòng chống tham nhũng trong Bộ Ngoại giao đến bộ phận đặc trách về phòng chống tham nhũng của Bộ Ngoại giao Theo địa chỉ.

Quay về đầu trang