Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Tạm thời công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam với điều kiện nơi sinh được điền thêm – việc cấp thị thực lại được thực hiện.

Arriving in Germany

Arriving in Germany, © dpa

19.08.2022 - Bài viết

Việc công nhận có hiệu lực ngay lập tức cho một khoảng thời gian quá độ với mong đợi là Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành các biện pháp cần thiết để lại đưa nơi sinh như là một đặc điểm được viết ra vào trang có các dữ liệu về hộ chiếu trong tất cả các hộ chiếu của Việt Nam. Quyết định này được đưa ra vì lợi ích của việc đi lại dễ dàng và an toàn giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.

Với điều kiện là nơi sinh được các cơ quan hữu quan của Việt Nam điền thêm vào theo mẫu của Việt Nam, thì hộ chiếu mới để xin thị thực lại được nhận ngay lập tức. Việc cấp thị thực nhiều năm loại C tạm thời bị dừng lại cho đến khi có quyết định mới.

Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức nhấn mạnh rằng, đây chỉ là một giải pháp quá độ. Về việc này Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ với Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cũng như các đối tác Schengen.

Quay về đầu trang