Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam

Arriving in Germany

Arriving in Germany, © dpa

Bài viết

Hộ chiếu Việt Nam cấp từ ngày 01/01/2023 và có ghi nơi sinh trên trang nhân thân được công nhận. Như vậy có thể cấp lại thị thực nhiều năm loại C (việc đã bị tạm dừng trong thời gian chờ hộ chiếu mới được công nhận).

Hộ chiếu Việt Nam cấp trong thời gian từ ngày 01/07/2022 đến ngày 31/12/2022 không ghi nơi sinh trên trang nhân thân được công nhận nếu còn giá trị sử dụng và thông tin về nơi sinh được bổ sung ở phần bị chú của hộ chiếu.

Quay về đầu trang