Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thị thực và nhập cảnh

Thị thực nhận cảnh vào Bồ Đào Nha

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp nhận đơn xin cấp thị thực Schengen cho việc nhập cảnh vào Bồ Đào Nha thỏa các điều kiện sau:

 • thời gian lưu trú không quá 90 ngày và
 • đương đơn không có dự định nộp đơn xin giấy phép cư trú tại Bồ Đào Nha

Hồ sơ xin cấp thị thực nộp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực VFS Global.

Các đương đơn sau phải nộp hồ sơ xin thị thực tại Đại Sứ quán Bồ Đào Nha tại Bangkok (có thể liên lạc qua E-Mail hoặc số điện thoại +6622342123, +6622340372):

 • đương đơn có dự định ở lại Bồ Đào Nha trên 90 ngày, ví dụ như với mục đích đoàn tụ gia đình, học tập hoặc làm việc, mặc dù theo quy thông tin của chính quyền Bồ Đào Nha thì người nhập cảnh chỉ cần có visa Schengen
 • đương đơn có dự định nộp đơn xin giấy phép cư trú tại Bồ Đào Nha, ví dụ như trong khuôn khổ chương trình „Golden Visa“ hoặc „Nomad Visa“, mặc dù việc lưu trú không quá 90 ngày

Quý vị có thể tham khảo thông tin từ Lãnh sự quán Danh dự Bồ Đào Nha tại Thành phố Hồ Chí Minh (có thể liên lạc qua E-Mail hoặc số điện thoại +842839309608).

The German Embassy in Hanoi and the German Consulate General in Ho Chi Minh City also accept Schengen visa applications for travel to Portugal, as long as the following conditions are met:

 • a stay or stays of 90 days or less is intended and
 • it is not intended to apply for a residence permit in Portugal

The visa applications must be submitted through VFS Global.

Persons

 • who wish to stay longer than 90 days in Portugal, e. g. for family reunion, education or employment, even if a Schengen visa is sufficent for entry according to the Portuguese authorities,
 • who wish to apply for a residence permit in Portugal, e. g. under the „Golden Visa“ or „Nomad Visa“ Programmes, even if the stay will not exceed 90 days

must apply for a visa at the Embassy of Portugal in Bangkok (reachable by E-mail and via Tel. +6622342123, +6622340372). Information is also available from the Honorary Consulate of Portugal in Ho Chi Minh City (reachable by E-Mail and via Tel. +842839309608).

A Embaixada da Alemanha em Hanói e o Consulado Geral da Alemanha na Cidade de Ho Chi Minh também aceitam pedidos de visto Schengen para viajar para Portugal, desde que atendidas as seguintes condições:

 • uma estadia ou estadias de 90 dias ou menos é pretendida e
 • não se destina a requerer autorização de residência em Portugal

Os pedidos de visto devem ser enviados através da VFS Global.

Pessoas

 • que desejem permanecer mais de 90 dias em Portugal, e. g. para reunião familiar, educação ou emprego, mesmo que, segundo as autoridades portuguesas, o visto Schengen seja suficiente para a entrada, ou
 • que desejem requerer uma autorização de residência em Portugal, e. g. no programa „Golden Visa“ ou „Nomad Visa“, mesmo que a estadia seja de 90 dias ou menos

deve solicitar o visto na Embaixada de Portugal em Banguecoque (acessível por e-mail e tel. +6622342123, +6622340372). O Consulado Honorário de Portugal na Cidade de Ho Chi Minh (acessível por e-mail e tel. +842839309608) está também à disposição para informações.

Quay về đầu trang