Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Nộp đơn qua VFS Global

Schengen Visum

Schengen Visum, © colourbox

Bài viết

Việc tiếp nhận các loại hồ sơ xin cấp thị thực dưới đây được chuyển giao cho công ty cung cấp dịch vụ bên ngoài VFS Global:

Quay về đầu trang