Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Nộp đơn xin thị thực cho một số loại thị thực dài hạn tại VFS Global

Schengen Visum

Schengen Visum, © colourbox

Bài viết

Việc tiếp nhận các loại hồ sơ xin cấp thị thực dưới đây được chuyển giao cho công ty cung cấp dịch vụ bên ngoài VFS Global:

Quay về đầu trang