Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Quý vị bị từ chối cấp thị thực?

Have question symbol on school board. Blackboard drawing question mark icon chalkboard background. Chalk board writing question sign writing board black. Find answers who, what, where, when, why, how

Have question symbol on school board. Blackboard drawing question mark icon chalkboard background. Chalk board writing question sign writing board black. Find answers who, what, where, when, why, how, © colourbox

Bài viết

Quý vị bị từ chối cấp thị thực và:

  • Quý vị không đồng ý với quyết định của Đại sứ quán Đức/Tổng Lãnh sự quán Đức và
  • Quý vị vẫn muốn được cấp thị thực? 

Trong trường hợp như vậy quý vị có thể khiếu nại quyết định từ chối („Remonstration“). Quy trình thủ tục khiếu nại như thế nào, sẽ được giải thích ở dưới đây.

Tổng quan:

Trong thủ tục khiếu nại, quý vị có cơ hội trình bày bằng văn bản quan điểm của mình về việc từ chối cấp thị thực. Quý vị có thể gửi kèm theo đơn khiếu nại những giấy tờ và thông tin mới liên quan tới hồ sơ xin thị thực. Sau khi nhận được đơn khiếu nại của quý vị, Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán sẽ xem xét lại miễn phí đơn xin cấp thị thực của quý vị và viên chức lãnh sự xét lại hồ sơ là một người khác, không phải người đã ra quyết định ban đầu về đơn xin cấp thị thực của quý vị.

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận được quyết định từ chối đơn xin cấp thị thực. Xin lưu ý rằng, thời gian giải quyết đơn khiếu nại tại Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán có thể tới 12 tháng. Quý vị vui lòng không hỏi về tình trạng xử lý đơn khiếu nại. Dù đơn xin cấp thị thực của quý vị có được chấp thuận hay lại bị từ chối, thì không cần phải có yêu cầu, Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán cũng sẽ chủ động thông báo cho quý vị biết.

Hình thức khiếu nại:

  • Phải khiếu nại bằng văn bản (đơn khiếu nại phải bằng tiếng Đức hoặc kèm theo bản dịch sang tiếng Đức; quý vị có thể gửi đơn khiếu nại qua bưu điện hoặc gửi bản scan qua Email tới Phòng Thị thực của Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán, tiêu đề đơn: „Remonstration [tên của quý vị]“). Quý vị cũng có thể nộp đơn trực tiếp tại Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán (tại nơi tiếp nhận thư ở Phòng bảo vệ). Hình thức khiếu nại bằng Email (không bằng văn bản có chữ ký) là không hợp lệ!  
  • Quý vị - là người xin thị thực - phải trực tiếp ký vào đơn khiếu nại, HOẶC nếu quý vị ủy quyền cho người khác thay mặt quý vị làm đơn khiếu nại thì người được ủy quyền phải trực tiếp ký vào đơn (có thể tải mẫu giấy ủy quyền từ trang web của Các cơ quan đại diện Đức: Link).

Nội dung khiếu nại (những thông tin cần có trong đơn khiếu nại của quý vị):

  • Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu và mã hồ sơ thị thực của quý vị (mã hồ sơ được ghi dưới hàng mã vạch trong hóa đơn nộp hồ sơ thị thực của Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán),
  • Thông tin liên hệ của quý vị (số điện thoại cố định và di động, địa chỉ Email),
  • Tuyên bố đồng ý với việc Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán cũng có thể gửi kết quả giải quyết đơn khiếu nại tới quý vị qua Email,
  • Giải thích chi tiết lý do vì sao theo quan điểm của quý vị thì việc từ chối cấp thị thực là không hợp lý (đề cập tới lý do từ chối cụ thể nêu trong quyết định từ chối; giải thích về mục đích chuyến đi),
  • Nộp kèm theo những giấy tờ khác hỗ trợ cho lập luận của quý vị, mà chưa có trong hồ sơ xin cấp thị thực ban đầu. 

Xin lưu ý: Vì lý do bảo vệ thông tin cá nhân, Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán chỉ cung cấp thông tin cho chính người xin thị thực hoặc người được người xin thị thực ủy quyền. Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán không cung cấp thông tin cho người mời không được ủy quyền. Nếu không có giấy ủy quyền, người mời không thể khiếu nại thay quý vị. 

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội: 27 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam, Tel.: (+84-24) 3267 3335
Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ngôi nhà Đức, 33 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Tel.: +84-(0)28-38 288 100


Các nội dung tiếp theo

Quay về đầu trang