Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thủ tục liên quan tới việc nhận lương hưu

Coins falling

Pennies from heaven!, © dpa/pa

Bài viết

Tiếp tục áp dụng thủ tục đơn giản cho việc cấp chứng nhận còn sống để trình Cơ quan bảo hiểm hưu trí Đức trong năm 2021

Trong trường hợp người hưởng lương hưu sống ở nước ngoài, Cơ quan bảo hiểm hưu trí Đức yêu cầu mỗi năm một lần nộp giấy chứng nhận còn sống. Cơ quan bảo hiểm hưu trí gửi mẫu giấy chứng nhận còn sống để người hưởng lương hưu điền thông tin, trực tiếp ký tên và xin xác nhận rồi gửi lại Cơ quan bảo hiểm hưu trí.

Các cơ quan bảo hiểm hưu trí Đức chấp nhận giấy chứng nhận còn sống nếu chữ ký của người hưởng lương hưu trên đó được Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc cơ quan chức năng của Việt Nam (ví dụ: cơ quan công an hoặc công chứng viên) chứng thực.

Việc cấp giấy chứng nhận còn sống cho mục đích nhận lương hưu là miễn phí. Trường hợp ngoại lệ: Trường hợp xin chứng nhận còn sống để nhận lương hưu bổ sung (Betriebsrenten/VBL-Renten, Zusatzrenten), chẳng hạn từ cơ quan bảo hiểm hưu trí tư nhân, hoặc lương hưu từ cơ quan bảo hiểm hưu trí nước ngoài phải trả lệ phí 34,07 € (trả tiền mặt bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái vào thời điểm thanh toán).

Người xin cấp giấy chứng nhận còn sống phải trực tiếp đến làm thủ tục và mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ. Nếu quý vị không sử dụng mẫu giấy chứng nhận do cơ quan bảo hiểm gửi thì phải trình thêm văn bản thông báo của cơ quan bảo hiểm về việc trả lương hưu cho quý vị (Rentenbescheid).

THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Tiếp tục áp dụng thủ tục đơn giản cho việc cấp chứng nhận còn sống để trình Cơ quan bảo hiểm hưu trí Đức trong năm 2021

Cơ quan bảo hiểm hưu trí Đức (DRV) thông báo rằng: Thủ tục đơn giản cho việc cấp chứng nhận còn sống để trình Cơ quan bảo hiểm hưu trí Đức, từng được áp dụng trong năm 2020, tiếp tục được áp dụng trong năm 2021 đối với tất cả người hưởng lương hưu sinh sống tại nước ngoài. Người hưởng lương hưu không cần phải xin xác nhận tại Đại sứ quán Đức hay tại cơ quan chức năng của Việt Nam. Người hưởng lương hưu tự điền giấy chứng nhận còn sống và gửi trực tiếp (không cần xác nhận của cơ quan chức năng) tới cơ quan bảo hiểm hưu trí Đức đến địa chỉ sau:

Deutsche Post AG

Niederlassung Renten Service

04078 Leipzig

Deutschland

Telefon: +49 221 56 92-777

Telefax: +49 69 653015 10865

E-Mail: LB2021@Deutschepost.de

Người nhận lương hưu cũng có thể gửi giấy chứng nhận qua Fax hoặc Email.

Khi gửi mẫu giấy chứng nhận cho người hưởng lương hưu tại nước ngoài, Bưu điện Đức (Bộ phận dịch vụ hưu trí) sẽ có thư kèm theo thông báo về thủ tục đơn giản cho việc cấp chứng nhận còn sống.  

Trong các mẫu giấy chứng nhận còn sống mà Cơ quan bảo hiểm hưu trí Đức gửi ra nước ngoài từ tháng 07/2021 cũng có thông tin về địa chỉ, số điện thoại, số Fax và địa chỉ Email nêu ở trên.

Trong trường hợp thư kèm theo mẫu giấy chứng nhận không đến được tay người hưởng lương hưu thì thông tin về thủ tục đơn giản cũng có trên trang web của Bưu điện Đức (Deutsche Post AG) tại liên kết dưới đây: Link

Quay về đầu trang