Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thông báo quan trọng:

Mann mit Kugelschreiber und Papier tippt auf Taschenrechner.

Gebühren, © colourbox.de

Bài viết

Kể từ ngày 11/06/2024, lệ phí xử lý hồ sơ thị thực Schengen tăng lên thành 90 Euro (điều 16 khoản 1 Luật thị thực Schengen).

Lệ phí xử lý hồ sơ thị thực Schengen của trẻ em từ 6 – 12 tuổi tăng lên thành 45 Euro (điều 16 khoản 2 Luật thị thực Schengen).

Quay về đầu trang