Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Dự án bảo tồn văn hóa tại 'Điện Phụng Tiên', Kinh thành Huế

'Điện Phụng Tiên', diện tích 3,5 ha, vào năm 2020.

'Điện Phụng Tiên', diện tích 3,5 ha, vào năm 2020., © Andrea Teufel

26.11.2020 - Bài viết
Vào năm 2019, 5 nhân viên bảo tồn, được đào tạo trong Dự án giai đoạn 2017-18, tự phục hồi một trong những chiếc cổng phụ, như là một bài kiểm tra của họ.
Vào năm 2019, 5 nhân viên bảo tồn, được đào tạo trong Dự án giai đoạn 2017-18, tự phục hồi một trong những chiếc cổng phụ, như là một bài kiểm tra của họ.© Andrea Teufel

Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 02 năm 2021, giai đoạn tiếp theo của dự án hợp tác Đức - Việt: “Bảo tồn và phục hồi kiến ​​trúc của quần thể Điện Phụng Tiên ở Kinh thành Huế, tích hợp các khóa học cho học sinh, sinh viên về bảo tồn di tích” sẽ được triển khai. Dự án được tài trợ bởi 'Chương trình Bảo tồn Văn hóa' của Bộ Ngoại giao Liên bang Đức và chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Các đối tác của dự án là Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế (HMCC) và Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức (GEKE).

Điều tra và lập bản đồ hiện trạng các kiến trúc với 'những nhân viên bảo tồn đang được đào tạo'
Điều tra và lập bản đồ hiện trạng các kiến trúc với 'những nhân viên bảo tồn đang được đào tạo'© Andrea Teufel

Hợp phần năm 2020 là một phần của dự án tổng thể được bắt đầu vào năm 2017 để phục hồi quần thể 'Điện Phụng Tiên' bằng các phương pháp đương đại, tuân theo các hướng dẫn bảo tồn di tích, thông qua việc bảo tồn những gì còn sót lại, phục hồi các cấu trúc được bảo vệ và phục chế ảo các công trình đã bị phá hủy. Dự án cũng là chương trình đào tạo cho các nhà bảo tồn và phục hồi trong tương lai và sẽ được mở rộng với các khóa học cho học sinh, sinh viên các trường học và đại học nhằm nâng cao nhận thức về việc bảo tồn di sản kiến ​​trúc của quần thể di tích Huế đã được UNESCO công nhận.

Xem tiếp thư viện ảnh dự án

Quay về đầu trang