Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Cuộc thi ảnh Việt Nam 2020 ,,Lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa“

25.11.2020 - Thư viện ảnh

Cuộc thi ảnh Việt Nam 2020 ,,Lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa“

Quay về đầu trang