Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Lễ bàn giao dự án bảo tồn kết hợp đào tạo tại Điện Phụng Tiên, Đại Nội - Huế

Thư viện ảnh

Lễ bàn giao dự án bảo tồn kết hợp đào tạo tại Điện Phụng Tiên, Đại Nội - Huế

Quay về đầu trang