Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Dự án sách và triển lãm ảnh „Học tập tại Đức – một truyền thống gia đình. Các cựu học viên Việt Nam và những câu chuyện của mình“

Thư viện ảnh

Kể từ khi thành lập Văn phòng đại diện DAAD Hà Nội vào năm 2003, DAAD đã đầu tư hơn 40 triệu Euro từ ngân sách Liên bang cho học bổng, hợp tác giữa các trường đại học, các khóa học tiếng, trao đổi khoa học, các mạng lưới chuyên ngành và các hoạt động của cựu học viên DAAD. Một khoản đầu tư đã mang lại kết quả tốt đẹp: Nhiều học viên sau khi trở về Việt Nam đã trở thành những sứ giả đáng tin cậy của nước Đức tại trường mình và là những người hỗ trợ tích cực cho mạng lưới DAAD tại Việt Nam. Vì vậy, dự án sách và triển lãm ảnh „Học tập tại Đức – một truyền thống gia đình. Các cựu học viên Việt Nam và những câu chuyện của mình“ đặc biệt dành cho sự gắn bó suốt đời này.

Dự án sách và triển lãm ảnh „Học tập tại Đức – một truyền thống gia đình. Các cựu học viên Việt Nam và những câu chuyện của mình“

Quay về đầu trang