Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Hợp tác Đức-Việt về khoa học và công nghệ

2. WTZ-Treffen des MOST & des BMBF am 18.11.2021/ Khóa họp lần thứ 2 của UB hỗn hợp về hợp tác Khoa học và Công nghệ giữa MOST & BMBF

2. WTZ-Treffen des MOST & des BMBF am 18.11.2021/ Khóa họp lần thứ 2 của UB hỗn hợp về hợp tác Khoa học và Công nghệ giữa MOST & BMBF, © MOST

Bài viết

Vào ngày 18.11.2021 đã diễn ra khóa họp lần thứ 02 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Khoa học và Công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF).

K

Vizeminister Bui The Duy/ Thứ trưởng Bùi Thế Duy
Vizeminister Bui The Duy/ Thứ trưởng Bùi Thế Duy© MOST

hóa họp nhằm điểm lại các dự án khoa học công nghệ song phương đang triển khai và trao đổi về các dự án hợp tác khoa học và công nghệ trong thời gian sắp tới.

Botschafter Hildner/ Đại sứ Hildner
Botschafter Hildner/ Đại sứ Hildner© German Embassy Hanoi

Trong bài phát biểu của mình Đại sứ Đức Hildner nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng thứ hai của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức trong lĩnh vực các công nghệ về nước và môi trường. Ngoài ra Việt Nam cũng là đối tác quan trọng của Đức trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu, nghiên cứu y tế, quản lý đất bền vững và phát triển đô thị bền vững. Đại học Việt-Đức ở tỉnh Bình Dương là một dự án hải đăng giữa Đức và Việt Nam đào tạo các tài năng khoa học. BMBF và MOST muốn tiếp tục thắt chặt hợp tác trong những năm tới.

Quay về đầu trang