Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Đức: Việt Nam là „Nước đối tác toàn cầu“ tương lai

VNM-DEU Reg.-Verhandl. 20.-23.07++Đàm phán Chính phủ Đức – Việt 20-23.07.2021

VNM-DEU Reg.-Verhandl. 20.-23.07++Đàm phán Chính phủ Đức – Việt 20-23.07.2021, © German Embassy Hanoi - BMZ

29.07.2021 - Thông cáo báo chí

Từ ngày 20 đến 23/7/2021 đã diễn ra cuộc đàm phán chính phủ Đức-Việt về hợp tác phát triển giữa hai nước bằng hình thức trực tuyến.

VNM-DEU Reg.-Verhandl. 20.-23.07++Đàm phán Chính phủ Đức – Việt 20-23.07.2021
VNM-DEU Reg.-Verhandl. 20.-23.07++Đàm phán Chính phủ Đức – Việt 20-23.07.2021© German Embassy Hanoi - BMZ

Đây là cuộc đàm phán chính phủ đầu tiên với Việt Nam sau khi Việt Nam được xếp hạng mới là „Nước đối tác toàn cầu“ trong khuôn khổ chiến lược mới về hợp tác phát triển của Chính phủ Liên bang, nhấn mạnh vai trò là một đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam.
Hai nước đã quyết định mở rộng hợp tác trong các chủ đề cốt lõi „Đào tạo và Tăng trưởng bền vững cho việc làm có chất lượng“, „Trách nhiệm đối với hành tinh của chúng ta – Khí hậu và Năng lượng“ và

„Bảo vệ các cơ sở sống của chúng ta – Môi trường và các Nguồn tài nguyên thiên nhiên“ cũng như ngoài ra còn có các chủ đề „Y tế/Đại dịch/ ONE HEALTH“ và „Hòa bình và Hợp tác xã hội“.

Với những khoản cam kết thêm tối đa là 113,5 triệu Euro, Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang (BMZ) hỗ trợ Việt Nam trong hai năm tới triển khai mô hình phát triển bền vững của mình và đảm nhận nhiều hơn nữa trách nhiệm toàn cầu. Bộ Môi trường, Bảo vệ thiên nhiên và An toàn hạt nhân Liên bang cam kết thêm 30 triệu Euro cho giai đoạn tài trợ tiếp theo trong khuôn khổ chương trình Sáng kiến khí hậu quốc tế, để tài trợ cho các dự án đa dạng sinh học và khí hậu tại Việt Nam.

Quan hệ hợp tác trong hai năm tới tập trung trước hết vào các lĩnh vực Bảo vệ khí hậu toàn cầu, Hội nhập kinh tế và Thích ứng với biến đổi khí hậu, Bảo vệ đa dạng sinh học, cũng như kết nối mạnh mẽ hơn với các chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu. Ngoài ra Đức hỗ trợ Việt Nam khắc phục tính trạng thiếu nhân lực chuyên môn và hỗ trợ tăng cường các chuỗi cung ứng bền vững. Trong khuôn khổ bảo vệ sức khỏe toàn cầu và phòng ngừa đại dịch, Đức tư vấn cho Việt Nam trong công tác chống buôn bán trái phép động vật hoang dã và tránh những bệnh truyền nhiễm lây truyền từ động vật.

Quay về đầu trang