Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Tiếng Đức ở Việt Nam

Head of a woman with German Flag

Learning German, © colourbox.de

Bài viết

Biết tiếng Đức sẽ dễ dàng tiếp cận văn hóa và đời sống thực tiễn của nước Đức. Trong công tác hỗ trợ việc truyền bá tiếng Đức, Bộ Ngoại giao Đức hợp tác chặt chẽ với viện Goethe, với Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), ....

Biết tiếng Đức sẽ dễ dàng tiếp cận văn hóa và đời sống thực tiễn của nước Đức. Trong công tác hỗ trợ việc truyền bá tiếng Đức, Bộ Ngoại giao Đức hợp tác chặt chẽ với viện Goethe, với Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), với Ủy ban Giáo dục Phổ thông Đức ở nước ngoài và Cơ quan trao đổi sư phạm của Hội nghị các Bộ trưởng Văn hóa.

Viện Goethe cũng như Trung tâm Việt-Đức tại Hà Nội và Trung tâm Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh mở các khóa dạy tiếng Đức và cung cấp thông tin về các khóa dạy tiếng Đức tại Đức cũng như về các tài liệu giáo khoa , đồng thời tổ chức những kỳ thi cấp chứng chỉ về tiếng Đức. Với sự hỗ trợ của Ủy ban Giáo dục Phổ thông Đức ở nước ngoài (ZfA), tiếng Đức đã được giảng dạy như ngoại ngữ tại 13 trường phổ thông ở Việt Nam.

Viện Goethe Hà Nội

Trung tâm Việt-Đức tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Văn phòng đại diện của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức tại Việt Nam

Văn phòng đại diện của Ủy ban Giáo dục Phổ thông Đức ở nước ngoài tại Hà Nội

Cơ quan Trao đổi Sư phạm của Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa

Thi lấy chứng chỉ tiếng Đức như một ngoại ngữ Test DAF

Sáng kiến ’’Trường học: đối tác của tương lai’’

Logo der Initiative Schulen: Partner der Zukunft
Schulen: Partner der Zukunft© Auswärtiges Amt

Giáo dục mang tới các triển vọng – Đa ngôn ngữ mở rộng các chân trời. Tại các trường học đối tác của chúng tôi ở nước ngoài, chúng tôi không chỉ tạo điều kiện tiếp cận với ngôn ngữ và giáo dục Đức mà còn khơi dậy sự quan tâm và thông cảm lẫn nhau. Các thông tin chi tiết về sáng kiến: ’’Trường học: Đối tác của Tương lai’’ có thể tìm thấy ở đây.

Trao đổi quốc tế trong lĩnh vực giáo dục phổ thông-Sáng kiến trường học quan hệ đối tác (PASCH)

Trường học: Đối tác của tương lai – pasch-net.de

Quay về đầu trang