Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Kế hoạch hành động quốc gia về kinh doanh và quyền con người

Wirtschaft und Menschenrechte

Wirtschaft und Menschenrechte, © Auswärtiges Amt

Bài viết

Kế hoạch hành động quốc gia về kinh doanh và quyền con người (NAP) đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc tôn trọng quyền con người trong chuỗi cung ứng - ở Đức và trên toàn thế giới. Với NAP, chính phủ liên bang đã tạo cơ sở để thực hiện các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hợp quốc về Kinh doanh và Nhân quyền năm 2011. Mặc dù ngày có hiệu lực dự kiến ​​ban đầu là 2016 - 2020, nó vẫn có hiệu lực cho đến khi tài liệu tiếp theo được thông qua.

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại đây:

Quay về đầu trang