Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Dự án nhỏ 

Logo EZ

Logo EZ, © BMZ

Bài viết
Photo of an application form
Photo of an application form© picture-alliance/ ZB

Từ nhiều năm nay Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thực hiện các dự án của Hợp tác kỹ thuật được gọi là các dự án nhỏ. Với nguồn kinh phí tài trợ không nhiều nhưng những dự án đã mang đến những hỗ trợ thiết thực đối với tầng lớp người nghèo và rất được hoan nghênh.

Điều kiện

Những dự án được hỗ trợ là những dự án phục vụ và cải thiện điều kiện sống cơ bản của tầng lớp người nghèo mà đơn vị đề nghị dự án không có đủ kinh phí để thực hiện dự án và không nhận được một nguồn tài trợ nào khác. Đơn vị có quyền đặt đơn xin tài trợ là các cơ quan, tổ chức của Việt Nam thí dụ như các tổ chức phi Chính phủ, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội. Ngoài ra còn phải đảm bảo điều kiện như:

  • dự án phải có tính bền vững
  • không có hậu chi phí cho Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán.

Thời gian thực hiện dự án ngắn (kết thúc trong năm tài chính, thường đến ngày 30.11 của năm phải tiến hành kết thúc các thủ tục giải ngân dự án)

Hơn thế nữa đơn vị thực hiện dự án phía Việt Nam phải đóng góp một phần đáng kể kinh phí để thực hiện dự án và chỉ trong những trường hợp đặc biệt mới được hỗ trợ toàn hộ kinh phí để thực hiện dự án.

Quay về đầu trang