Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Tuyên bố về việc loại bỏ các rào cản của trang web này

Bài viết

Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao nỗ lực loại bỏ các rào cản trên các trang web của mình, phù hợp với các quy định quốc gia về việc thực hiện Hướng dẫn 2016/2102 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Liên minh Châu Âu.

Tuyên bố này có giá trị áp dụng với phiên bản hiện có thể truy cập trên internet của trang web.

Tuyên bố được lập vào ngày 17.09.2020.

Các bộ phận nào trên trang web có rào cản?

  • Tệp PDF tải xuống. Chúng tôi sẽ nỗ lực loại bỏ rào cản của các tệp tài liệu PDF sớm nhất có thể.
  • Một số phụ đề video. Chúng tôi đang nỗ lực bổ sung sớm nhất có thể phụ đề cho các video đã đăng tải trong trường hợp chưa có.

Phản hồi và liên hệ

Quý vị có gặp phải trở ngại nào khi tiếp cận với các nội dung trên trang web này không? Hoặc Quý vị có các câu hỏi liên quan đến chủ đề loại bỏ rào cản trên trang web? Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi. Xin vui lòng sử dụng mục liên hệ dành cho chủ đề này.

Quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua đường bưu điện hoặc qua điện thoại:

Đại sứ quán Đức

Tổng lãnh sự quán Đức Tp. HCM

Quý vị có thể gửi câu hỏi bằng ngôn ngữ ký hiệu của Đức tại đây. Quý vị lưu ý dịch vụ trả lời qua điện thoại dành cho người khiếm thính được thực hiện bằng ngôn ngữ ký hiệu của Đức.

Thủ tục giải quyết khiếu nại

Tại văn phòng Đặc ủy Chính phủ Liên bang về người khuyết tật có một bộ phận giải quyết khiếu nại theo quy định tại § 16 Luật Đảm bảo bình đẳng cho người khuyết tật (BGG). Bộ phận giải quyết khiếu nại có nhiệm vụ giải quyết các mâu thuẫn giữa người khuyết tật và các cơ quan hành chính Liên bang.

Quý vị có thể đề nghị Bộ phận giải quyết khiếu nại can thiệp trong trường hợp Quý vị không hài lòng với các câu trả lời qua kênh liên hệ trên đây. Điều quan trọng ở đây không phải là để xác định thắng thua. Mục tiêu trên hết là cùng nhau tìm ra giải pháp cho một vấn đề mà không qua con đường tố tụng.

Thủ tục giải quyết khiếu nại này miễn phí. Quý vị không cần yêu cầu trợ giúp pháp lý.

Trên trang web của Bộ phận giải quyết khiếu nại Quý vị có thể tham khảo các thông tin liên quan đến thủ tục khiếu nại (bằng tiếng Đức và tiếng Anh). Trong đó bao gồm các thông tin về quy trình xử lý khiếu nại và cách thức nộp đơn đề nghị giải quyết khiếu nại. Quý vị cũng có thể đặt đơn bằng ngôn ngữ đơn giản hoặc ngôn ngữ ký hiệu của Đức.

Địa chỉ liên hệ của Bộ phận giải quyết khiếu nại:

Bộ phận giải quyết khiếu nại theo Luật Đảm bảo bình đẳng cho người khuyết tật

Tại Văn phòng Đặc ủy Chính phủ Liên bang về người khuyết tật
Mauerstraße 53
10117 Berlin
Điện thoại: +49 (0)30 18 527-2805
Fax: +49 (0)30 18 527-2901

E-Mail: info@schlichtungsstelle-bgg.de
Internet: www.schlichtungsstelle-bgg.de

Quay về đầu trang