Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thị thực du lịch (Thị thực Schengen)

Das Foto zeigt das Brandenburger Tor in Berlin mit Quadriga.

Berlin, Brandenburger Tor, © Colourbox

Bài viết


Các nội dung tiếp theo

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang