Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thị thực đi làm đầu bếp đặc sản

“Asia parlour” is the name of this Asian restaurant in the Kastanienallee (“Chestnut Avenue”) in Berlin.

“Asia parlour” is the name of this Asian restaurant in the Kastanienallee (“Chestnut Avenue”) in Berlin., © picture-alliance.de

Bài viết

Đề nghị Quý vị nộp những giấy tờ sau:

Đề nghị Quý vị nộp bản gốc và hai bản photo những giấy tờ sau. Đề nghị Quý vị soạn những giấy tờ photo thành hai bộ hồ sơ đầy đủ. Sau khi xét duyệt xong hồ sơ của Quý vị, Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc.

Đề nghị Quý vị nộp kèm bản dịch tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức (trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh).

Đề nghị Quý vị sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:

 • Lý lịch theo trình tự thời gian liên tục bằng tiếng Đức
 • Chứng minh trình độ
  Được đào tạo đầu bếp ít nhất 2 năm tại một cở sở đào tạo được công nhận
 • Chứng minh kinh nghiệm nghề nghiệp sau khi học
  Chứng nhận của bên sử dụng lao động về công việc đã làm ít nhất 2 năm tại một cơ sở có chất lượng với các thông tin về tên và số điện thoại hiện nay của bên sử dụng lao động, cũng như bản photo đăng ký kinh doanh của bên sử dụng lao động.
 • Sổ bảo hiểm xã hội
 • Hợp đồng lao động đã ký với một nhà hàng đặc sản tại Đức
  Hợp đồng đó phải nêu chính xác công việc, mức lương, giờ làm việc, số ngày nghỉ phép, thời gian bắt đầu nhận vào làm việc, cũng như kết thúc làm việc.
 • Bản mô tả nhà hàng tại Đức, kèm theo bản photo thực đơn
 • Chứng nhận có bảo hiểm y tế đầy đủ trong thời gian làm việc, nếu hợp đồng lao động không nêu rõ là bên sử dụng lao động sẽ đảm nhận việc đó. (Trong một quan hệ lao động phụ thuộc thì thông thường bên sử dụng lao động có nghĩa vụ đóng bảo hiểm bắt buộc theo luật định. Nếu nộp hợp đồng bảo hiểm thì hợp đồng đó phải nêu rõ là cũng đáp ứng cho toàn bộ thời gian lưu trú làm việc tại Đức. Nếu hợp đồng không nêu rõ điều đó, phải nộp thêm xác nhận bảo hiểm y tế)
 • Chứng nhận có bảo hiểm y tế cho khoảng thời hạn của thị thực.
 • Phải xuất trình chứng nhận này nếu thị thực có thể được cấp. Phòng thị thực sẽ thông báo bằng điện thoại cho Quý vị.

Lưu ý quan trọng: Trong từng trường hợp có thể chúng tôi cần Quý vị nộp thêm những giấy tờ khác để ra quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực của Quý vị.

Các nội dung tiếp theo

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang