Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thị thực đi làm Au-pair (trông trẻ)

Foto eines lachenden Babys

Foto eines lachenden Babys, © www.colourbox.com

Bài viết

Bắt buộc phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Đơn xin thị thực phải nộp trước khi Quý vị tròn 27 tuổi

- Phải biết tiếng Đức trình độ cơ bản

- Trong gia đình chủ nhà phải có ít nhất một đứa trẻ vị thành niên đang sinh sống

- Không có quan hệ họ hàng giữa Au-pair và cha mẹ chủ nhà

- Tiếng Đức là ngôn ngữ gia đình của gia chủ

Đề nghị Quý vị nộp bản gốc và một bản photo những giấy tờ sau. Đề nghị Quý vị soạn những giấy tờ photo thành một bộ hồ sơ đầy đủ. Sau khi xét duyệt xong hồ sơ của Quý vị, Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc.

Đề nghị Quý vị nộp kèm bản dịch tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức (trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh).

Đề nghị Quý vị sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:

 • Hộ chiếu có giá trị
 • Hai ảnh hộ chiếu sinh trắc học ( Hướng dẫn về ảnh chụp xin cấp thị thực PDF / 554 KB )
 • Hai bản Đơn xin thị thực dài hạn khai đầy đủ
 • Lý lịch theo trình tự thời gian liên tục
  đặc biệt phải trình bày quá trình đào tạo hoặc nghề nghiệp cho đến nay
 • Một bản trình bày động cơ
  Tự viết trình bày động cơ đối với công việc Au-pair
 • Giấy chứng nhận đăng ký cư trú chi tiết của gia đình chủ nhà (Erweiterte Meldebescheinigung der Gastfamilie)

  Trong đó phải có thông tin về người mẹ và/hoặc người cha là chủ nhà cũng như thông tin về (các) trẻ em dưới tuổi thành niên.

 • Hợp đồng Au-pair (bắt buộc phải nộp bản gốc) (Nếu Tổ chức môi giới Au-pair được cấp chứng chỉ chất lượng và nhãn hiệu RAL, thì chỉ cần nộp bản scan của hợp đồng).
  Hợp đồng bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh theo mẫu của Cơ quan việc làm Liên bang Đức (Link).
  Các quy định liên quan đến việc tiếp nhận lao động đi làm Au-pair có thể xem thêm trên trang web của Cơ quan việc làm Liên bang Đức (Link).
 • Bảng câu hỏi về Au Pair dành cho gia đình chủ nhà (Link)

 • Chứng minh trình độ tiếng Đức
  Khi nộp đơn xin thị thực sẽ phỏng vấn ngắn để kiểm tra trình độ tiếng Đức

 • Chứng nhận có bảo hiểm y tế cho khoảng thời hạn của thị thực. Phải xuất trình chứng nhận này nếu thị thực có thể được cấp. Phòng thị thực sẽ thông báo bằng điện thoại cho Quý vị.

Lưu ý quan trọng: Trong từng trường hợp có thể chúng tôi cần Quý vị nộp thêm những giấy tờ khác để ra quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực của Quý vị.

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả thông tin trong hướng dẫn này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của Cơ quan đại diện ngoại giao tại thời điểm ban hành. Không thể căn cứ vào hướng dẫn này để đưa ra khiếu nại pháp lý.

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang