Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thị thực đoàn tụ gia đình cho trẻ em

The photo depicts a father, daughter, son and mother sitting on the floor in front of a sofa.

Family of four, © Colourbox

Bài viết

Trong hướng dẫn này, quý vị có thể xem thông tin về thị thực cho trẻ em đi đoàn tụ gia đình với cha mẹ hoặc một bên cha, mẹ sinh sống tại Đức.

Thông tin tổng quát

Trẻ em có thể đoàn tụ gia đình với cả cha và mẹ hoặc với chỉ một bên cha, mẹ sinh sống tại Đức, nếu người đó có quyền nuôi dưỡng. Thông thường chỉ có thể đoàn tụ gia đình, chừng nào trẻ em chưa đủ tuổi thành niên (tức là chưa đủ 18 tuổi).

Về nguyên tắc thanh niên từ 16 tuổi trở lên phải chứng minh mình thông thạo tiếng Đức. Quý vị có thể xem thêm thông tin ở bài viết bên dưới.

Những giấy tờ phải nộp

Trong tờ khai, quý vị cần cung cấp tất cả thông tin về việc nhập cảnh và lưu trú tại Đức. Quý vị vui lòng điền tờ khai đầy đủ, in ra và tự ký tờ khai.

Trường hợp đương đơn chưa đủ tuổi thành niên thì người đại diện theo pháp luật (ví dụ: cha mẹ) phải ký tờ khai.

Liên kết đến tờ khai trực tuyến „VIDEX“.


Hai ảnh hộ chiếu sinh trắc học mới chụp (45mm x 35mm)

Quý vị vui lòng xem thông tin về ảnh hộ chiếu sinh trắc học tại đây: Hướng dẫn về ảnh chụp xin cấp thị thực PDF / 554 KB

Quý vị vui lòng dán 1 ảnh vào tờ khai xin cấp thị thực và nộp 1 ảnh để rời.

Hộ chiếu phải còn ít nhất 2 trang trống (trong trường hợp được cấp thị thực, thì tem thị thực của quý vị sẽ được dán vào đó).

Quý vị vui lòng nộp bản gốc và một bản sao không công chứng những giấy tờ nêu dưới đây. Quý vị vui lòng soạn những bản sao giấy tờ thành một bộ hồ sơ đầy đủ. Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc sau khi giải quyết xong hồ sơ.

Tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh phải có bản dịch sang tiếng Đức kèm theo.

Quý vị vui lòng sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:

Giấy khai sinh Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự trước (xem hướng dẫn tại đường Link: Hợp pháp hóa giấy tờ của cơ quan, tổ chức Việt Nam).


Giấy xác nhận thông tin cư trú mới nhất của trẻ em, do cơ quan công an Việt Nam nơi trẻ em cư trú cấp. Giấy xác nhận thông tin cư trú phải được cấp trước ngày nộp hồ sơ thị thực không quá 6 tháng. Giấy xác nhận cung cấp thông tin về những người sống cùng hộ gia đình với trẻ em.

Quý vị vui lòng nộp các giấy tờ sau của bên cha, mẹ sinh sống tại Đức mà trẻ em muốn sang đoàn tụ cùng. Nếu cả cha và mẹ đều sinh sống tại Đức thì nộp giấy tờ của cả hai người:

 • Bản sao hộ chiếu
 • Bản sao giấy phép cư trú Đức
 • Giấy xác nhận đăng ký cư trú Đức mới nhất (cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 6 tháng) của cha, mẹ đang sinh sống tại Đức.


Nếu trẻ em chỉ đoàn tụ gia đình với một bên cha, mẹ thì phải chứng minh rằng bên cha, mẹ đó là người duy nhất có quyền nuôi dưỡng. Nếu bên cha, mẹ tại Đức không phải là người duy nhất có quyền nuôi dưỡng, thì trẻ em chỉ có thể đoàn tụ gia đình nếu bên cha, mẹ còn lại tuyên bố đồng ý với việc đoàn tụ gia đình của trẻ em (xem mục „Tuyên bố đồng ý“).

Về nguyên tắc, pháp luật Việt Nam chỉ ghi nhận quyền nuôi dưỡng chung của cha mẹ. Điều này cũng được áp dụng trong trường hợp ly hôn, vì quyền nuôi dưỡng sau khi ly hôn không được xem xét giải quyết mà chỉ có các thỏa thuận về việc trông nom và nuôi dưỡng con. Thông thường, việc “chuyển giao quyền nuôi dưỡng“ sau đó cũng không thay đổi được điều này.

Nếu bên cha, mẹ tại Đức là người duy nhất có quyền nuôi dưỡng, thì để chứng minh điều đó cần phải nộp giấy chứng tử của bên cha, mẹ còn lại hoặc quyết định của tòa án tuyên bố bên cha, mẹ còn lại mất tích. Những giấy tờ này phải được hợp pháp hóa lãnh sự trước (Hợp pháp hóa giấy tờ của cơ quan, tổ chức Việt Nam).

Ngoại lệ: Đối với trẻ em là con ngoài giá thú mà trong giấy khai sinh không có thông tin của người cha thì người mẹ không cần nộp thêm giấy tờ để chứng minh là người duy nhất có quyền nuôi dưỡng.

Trong trường hợp cha mẹ sống ly thân và người con chỉ sang đoàn tụ với một bên cha, mẹ thì bên cha, mẹ cũng có quyền nuôi dưỡng còn lại phải có tuyên bố đồng ý.

Bản tuyên bố đồng ý phải được chứng thực chữ ký. Đề nghị quý vị sử dụng mẫu giấy tuyên bố đồng ý sau đây: Bản tuyên bố đồng ý PDF / 294 KB

Thủ tục chứng thực chữ ký có thể được thực hiện

Nếu khi nộp hồ sơ thị thực cho trẻ em, bên cha, mẹ tuyên bố đồng ý cũng đi cùng, thì không phải đặt hẹn riêng cho việc chứng thực chữ ký. Tuy nhiên xin lưu ý rằng trong trường hợp như vậy vẫn phải trả phí chứng thực chữ ký.

 • tại Đức: tại cơ quan có thẩm quyền của Đức hoặc văn phòng công chứng
 • tại một nước khác: tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán Đức có thẩm quyền tại đó

Xin lưu ý: Chứng thực chữ ký tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài sẽ không được công nhận.

Về nguyên tắc người chưa thành niên từ 16 tuổi trở lên phải chứng minh có trình độ tiếng Đức tốt (bậc C1) bằng cách nộp một chứng chỉ tiếng Đức được công nhận.

Các chứng chỉ được công nhận hiện nay gồm:

 • Chứng chỉ tiếng Đức của Viện Goethe
 • Chứng chỉ tiếng Đức của telc GmbH
 • Chứng chỉ tiếng Đức của Áo ÖSD
 • “TestDaF“ của Viện TestDaF (trực thuộc Đại học từ xa Hagen và Đại học tổng hợp Ruhr Bochum, trình độ để tham dự kỳ thi là từ B2 trở lên)
 • Chứng chỉ tiếng Đức của Trung tâm khảo thí ECL

Ngoại lệ 1: Nếu con và cả cha và mẹ hoặc một bên cha, mẹ là người duy nhất có quyền nuôi dưỡng cùng nhau chuyển sang Đức sinh sống thì không cần chứng minh trình độ tiếng Đức.

Điều này cũng được áp dụng khi con và chỉ một bên cha, mẹ có quyền nuôi dưỡng cùng nhau chuyển sang Đức sinh sống và bên cha, mẹ còn lại đã tuyên bố đồng ý.  

Ngoại lệ 2: Nếu bên cha, mẹ sinh sống tại Đức hoặc vợ/chồng của người này có một trong các loại giấy phép cư trú dưới đây, thì con cũng không cần chứng minh trình độ tiếng Đức:

 • Giấy phép định cư (Niederlassungserlaubnis) theo § 18c khoản 3 Luật Cư trú
 • Thẻ Xanh EU (§ 18g khoản 3 Luật Cư trú)
 • Thẻ luân chuyển trong nội bộ công ty (ICT-Karte/Mobiler-ITC-Karte)
 • § 18a, § 18b khoản 1, § 18d hoặc § 18f Luật Cư trú
 • § 19c khoản 1 Luật Cư trú, theo diện cán bộ lãnh đạo, chuyên gia doanh nghiệp, nhà khoa học hoặc thành viên nhóm nghiên cứu
 • § 19c khoản 2 hoặc khoản 4 Luật Cư trú
 • § 21 Luật Cư trú

Người đại diện cho trẻ em trong quá trình xin cấp thị thực phải được cha mẹ của trẻ em đó ủy quyền. Nếu trẻ em chỉ sang đoàn tụ với một bên cha, mẹ thì bên cha, mẹ đó phải ký giấy ủy quyền. Phải nộp bản chính giấy ủy quyền.

Ngoại lệ: Nếu một bên cha, mẹ đại diện cho trẻ em trong quá trình xin thị thực, thì không cần phải có giấy ủy quyền của bên cha, mẹ còn lại.

Trong trường hợp được cấp thị thực, quý vị mới phải nộp chứng nhận bảo hiểm y tế có giá trị trong thời hạn hiệu lực của thị thực. Phòng thị thực sẽ thông báo qua điện thoại cho quý vị biết.

Trong từng trường hợp, để giải quyết hồ sơ thị thực, có thể chúng tôi cần quý vị nộp thêm những giấy tờ khác.

Đặt hẹn nộp hồ sơ

Quý vị phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán. Quý vị có thể đặt hẹn nộp hồ sơ thị thực tại đây: Link

Trường hợp ngoại lệ: Trong trường hợp đi đoàn tụ với một thành viên gia đình, mà người đó đồng thời cũng đang xin thị thực sang Đức làm việc theo diện lao động có trình độ chuyên môn, thì tất cả các thành viên gia đình phải cùng nộp hồ sơ thị thực qua công ty cung cấp dịch vụ bên ngoài VFS.

Lệ phí

Lệ phí thị thực là 37,50 Euro, trả tiền mặt bằng tiền Đồng Việt Nam.

Con chưa đủ tuổi thành niên và chưa lập gia đình của công dân Đức hoặc công dân EU/công dân khu vực kinh tế châu Âu được miễn lệ phí thị thực.

Thời gian giải quyết hồ sơ

Chúng tôi không thể đảm bảo một thời hạn giải quyết hồ sơ nhất định, bởi vì trong quá trình này phải có sự tham gia của Sở Ngoại kiều nơi dự kiến cư trú tại Đức và Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán không thể tác động đến thời gian xử lý hồ sơ của cơ quan này. Chỉ sau khi nhận được trả lời từ Đức, Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán mới có thể giải quyết và đưa ra quyết định về hồ sơ thị thực. Thời gian xử lý hồ sơ của Sở Ngoại kiều thường ít nhất là 3 tháng, tuy nhiên trong một số trường hợp riêng biệt có thể lâu hơn đáng kể.

Trong thời gian 3 tháng xử lý hồ sơ, quý vị vui lòng không hỏi về tình trạng hồ sơ. Thư hỏi về tình trạng hồ sơ gây thêm đáng kể việc cho Phòng thị thực và vì vậy sẽ không được trả lời.

Sau khi nhập cảnh vào Đức

Mọi người sống ở Đức đều phải đăng ký cư trú. Quý vị nên thực hiện việc này trong vòng 2 tuần kể từ khi tới Đức tại Phòng đăng ký cư trú hoặc Phòng dịch vụ công.

Sau khi nhập cảnh, quý vị cần liên hệ với Sở Ngoại kiều nơi cư trú tại Đức để xin cấp giấy phép cư trú.

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả thông tin trong hướng dẫn này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của Cơ quan đại diện ngoại giao tại thời điểm ban hành. Không thể căn cứ vào hướng dẫn này để đưa ra khiếu nại pháp lý.


Quay về đầu trang