Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thị thực đoàn tụ gia đình với vợ/ chồng hoặc bạn đời

Kaffeetrinkendes Pärchen

Leben und Arbeiten in Deutschland, © colourbox

Bài viết

Để xin cấp thị thực đề nghị Quy vị nộp những giấy tờ sau:

Đề nghị Quý vị nộp bản gốc và hai bản photo những giấy tờ sau. Đề nghị Quý vị soạn những giấy tờ photo thành hai bộ hồ sơ đầy đủ. Sau khi xét duyệt xong hồ sơ của Quý vị, Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc.

Đề nghị Quý vị nộp kèm bản dịch tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức (trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh).

Đề nghị Quý vị sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:

 • Chứng nhận kết hôn hoặc Đăng ký chung sống (đã được hợp pháp hóa lãnh sự), xem thêm tại đây
 • Đối với những hôn nhân trước đó: Bản án ly hôn (đã được hợp pháp hóa lãnh sự), xem thêm tại đây
 • Chứng nhận chỗ ở của người vợ, chồng/bạn đời bên Đức
  v/d giấy chứng nhận đăng ký hộ tịch (không cũ hơn 6 tháng)
 • Photo hộ chiếu hoặc chứng minh thư của người vợ, chồng/bạn đời sống ở Đức.
  Đối với người không phải là công dân Đức/công dân EU đề nghị nộp cả photo giấy phép cư trú
 • Chứng minh trình độ tiếng Đức đơn giản
  Về nguyên tắc chứng minh bằng chứng chỉ hiện tại về tiếng Đức bậc A1 theo „Khung tham chiếu chung về ngôn ngữ của châu Âu“. Xem thông tin chi tiết về việc này trong hướng dẫn „Yêu cầu về tiếng Đức trong trường hợp đoàn tụ gia đình với vợ /chồng“.
 • Bảo hiểm y tế cho khoảng thời hạn của thị thực
  Chỉ nộp chứng nhận bảo hiểm này, nếu thị thực có thể được cấp. Phòng thị thực sẽ thông báo bằng điện thoại cho người xin thị thực.

Lưu ý quan trọng: Trong từng trường hợp có thể chúng tôi cần Quý vị nộp thêm những giấy tờ khác để ra quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực của Quý vị.

Các nội dung tiếp theo

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang